Publicerad: 2023-12-22 12:09 | Uppdaterad: 2024-01-08 10:41

Nya covidvaccinet ger bra antikroppssvar mot muterade virusvarianter

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus har följt personer som fått det nya uppdaterade covid-19-vaccinet och kartlagt antikroppssvaret mot olika sars-cov-2-varianter. Resultaten som publicerats i The Lancet Infectious Diseases visar ett förvånansvärt starkt svar mot de nu dominerande och kraftigt muterade omikron-varianterna. [Denna nyhetsartikel har uppdaterats]

Den pågående COMMUNITY-studien, som inleddes våren 2020 med regelbunden provtagning av 2149 medarbetare på Danderyds sjukhus, publicerar nu nya resultat från höstens delstudier. Den aktuella delstudien omfattade totalt 24 studiedeltagare, varav majoriteten var över 64 år och hade fått fyra eller fem tidigare vaccindoser.

Riktar sig enbart mot omikron

Tidigare uppdateringar av covid-19-vaccinet har varit anpassade till både det ursprungliga Wuhan-baserade viruset och omikron, och har genererat ett starkt antikroppssvar mot ursprungsvarianten men inte mot omikron. Olika varianter av omikron är nu dock helt dominerande globalt, och ökningen av den nya omikron-varianten XBB och dess undervarianter ledde till att man anpassade det nya vaccinet helt efter XBB så att det inte längre riktar sig mot ursprungsvarianten. Samtidigt har ytterligare varianter tagit över, däribland den kraftigt muterade BA.2.86, och det har än så länge varit oklart om det nya vaccinet skyddar även mot dessa.

Charlotte Thålin
Charlotte Thålin. Foto: Ludvig Kostyal

Resultaten visar nu att det nya covid-19-vaccinet ger en tiofaldig ökning av neutraliserande antikroppar mot XBB men också mot nyare och mer muterade varianter som BA.2.86.

– Det är positivt att se att det nya uppdaterade vaccinet ger ett så brett antikroppssvar. Tidigare uppdateringar har inte lyckats skifta svaret mot omikron och de nya varianterna eftersom de har varit anpassade delvis mot ursprungsvarianten. Det breda svaret vi ser nu är troligen en effekt av att det nya vaccinet enbart riktar sig mot omikron, som skiljer sig mycket från ursprungsvarianten, säger Charlotte Thålin, forskare vid Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien som resultaten bygger på. 

Större effekt än förväntat

Porträtt av Ulrika Marking.
Ulrika Marking. Foto: Mikael Sjöberg, Danderyds Sjukhus

– Vi ser en kraftigare ökning av neutraliserande antikroppar än vi hade hoppats på mot alla de nya varianter vi testade mot. Det talar starkt för att det nya vaccinet också ger ett korsskydd mot de nya varianterna, och ger ytterligare stöd för att äldre och personer som tillhör riskgrupp för influensa och covid-19 nu bör vaccinera sig, säger Ulrika Marking, doktorand vid Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, och försteförfattare till artikeln. 

COMMUNITY-studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten, Uppsala universitet och SciLifeLab. Studien finansieras av Jonas and Christina af Jochnick Foundation, Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och SciLifeLab. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Resultaten publicerades första gången den 21 december 2023 på preprintservern bioRxiv efter att den genomgått referentgranskning (peer review), det vill säga sakgranskats av andra forskare inom fältet, och accepterats för publicering i en vetenskaplig tidskrift. Vi publicerade då en tidigare version av denna nyhet. Artikeln är nu publicerad i The Lancet Infectious Diseases.

Publikation

”Humoral immune responses to the monovalent XBB.1.5-adapted BNT162b2 mRNA booster in Sweden”. Ulrika Marking, Oscar Bladh, Katherina Aguilera, Yiqiu Yang, Nina Greilert Norin, Kim Blom, Sophia Hober, Jonas Klingström, Sebastian Havervall, Mikael Åberg, Daniel J. Sheward, Charlotte Thålin. The Lancet Infectious Diseases, online 5 januari 2024, doi: 10.1016/S1473-3099(23)00779-X.