Publicerad: 2022-11-01 14:22 | Uppdaterad: 2022-11-08 10:47

Ny kompetens inom området extremväder, klimat och hälsoeffekter på Centrum för hälsokriser

Photo of Petter Ljungman.
Petter Ljungman, institutionen för miljömedicin Foto: Stefan Zimmerman

Petter Ljungman, kardiolog och docent på Institutet för miljömedicin, blir ny expertkoordinator på Centrum för hälsokriser inom ämnesområdet extremväder, klimat och hälsoeffekter. Därigenom fortsätter centrumet att bygga upp sitt arbete och sin expertis inom olika hälsokris-områden.

Centrum för hälsokriser fortsätter att utveckla sin verksamhet och i november välkomnar vi två nya expertkoordinatorer, Petter Ljungman inom extremväder, klimat och hälsoeffekter, och Märit Halmin inom intensivvård med knappa resurser. Sedan tidigare arbetar Mattias Öberg hos oss inom kemi/katastroftoxikologi.

Petter arbetar som kardiolog på Danderyds sjukhus och bedriver forskning på Institutet för miljömedicin. Hans nuvarande forskning fokuserar primärt på miljöfaktorers kardiovaskulära påverkan. När Centrum för hälsokriser genomförde sitt första seminarium i serien KI Contributes så höll Petter en mycket uppskattad inledande presentation om extremvärme och dess hälsoeffekter och deltog sedan i det efterföljande panelsamtalet.

I sin roll på Centrum för hälsokriser kommer Petter att bistå med expertis inom, och bevakning av, ämnet hälsoeffekter av klimatförändringar och extremväder. Han kommer att identifiera och utveckla expertkunskap, utbildningsaktiviteter och stakeholder engagement. Rollen som expertkoordinator innebär också att fungera som en nod för forskare och verksamheter såväl inom som utanför KI för att samverka kring ämnet och bygga vidare på redan pågående verksamhet.

- Jag ser framemot att länka samman den kunskap som redan finns inom ämnesområdet, både på KI och externt hos samarbetspartners och andra. Genom koordinerad samverkan har vi möjlighet att nå ut mer effektivt och se till att vår forskning och kompetens verkligen kommer till nytta i en hälsokris, säger Petter Ljungman.