Publicerad: 2022-09-09 15:53 | Uppdaterad: 2022-11-02 13:44

Ny kompetens inom området kemi/toxikologi på Centrum för hälsokriser

Mattias Öberg
Mattias Öberg Foto: Privat bild

Den 1 september började Mattias Öberg arbeta 20% på Centrum för hälsokriser. Hans uppgift är att utveckla centrumets arbete vad gäller kemiska och toxikologiska hälsokriser. Detta kommer bland annat att innebära omvärldsbevakning, etablering av expertnätverk, identifiering av utbildnings- och forskningsluckor samt identifiering av hur centrumet kan bidra inom området.

Mattias Öberg är senior forskare på Institutet för miljömedicin (IMM) och hans huvudsakliga forskningsområde är kemikaliers hälsorisker. Han leder där en forskargrupp i integrativ toxikologi. Mattias har ett stort och brett nätverk inom toxikologi och katastroftoxikologi; han är bland annat ordförande i den nationella kommittén för European Registered Toxicologists samt ledamot i Eurotox:s Executive Committee. Han har även medverkat i utformningen av MSB:s beslutsstöd när det gäller kemiska händelser och undervisar masterstudenter i katastroftoxikologi.

- Hälsokriser inom kemiområdet kan handla till exempel om miljökatastrofer i samband med gruvdammar som brister eller om man plötsligt upptäcker att dricksvattnet innehåller farliga ämnen. I samband med konflikter har det också blivit vanligt att utsläpp sker i samband med skador på kemiska anläggningar och de senaste åren har kemiska vapen och högtoxiska ämnen använts för att förgifta politiska motståndare i flera länder. Kemikalier är ett komplext område som kräver samverkan mellan olika experter. Genom forskning och undervisning kan vi på KI stärka Sveriges förmåga att hantera kemiska händelser som hotar människors hälsa och miljö, säger Mattias Öberg.

Läs mer om Mattias och hans arbete här.