Publicerad: 2024-05-16 11:53 | Uppdaterad: 2024-05-16 13:51

KI stärker samarbetet med läkemedelsföretaget Chiesi

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

Karolinska Institutet har tecknat en avsiktsförklaring med läkemedelsbolaget Chiesi, som har kontor på KI Science Park. Parterna har kommit överens om att stärka insatser som kan påskynda forskning och utveckling inom bland annat luftvägssjukdomar, sällsynta sjukdomar och neonatologi.

- Vi tror att detta partnerskap kommer att ge betydande möjligheter att inte bara påskynda våra utvecklingsprojekt utan också att utforska och etablera nya innovativa sätt att arbeta mellan den akademiska världen och industrin, säger Fabrizio Conicella, chef för Chiesis Centre for Open Innovation and Competence.

Samarbetet ska bygga på parternas tidigare erfarenhet av utbyte med varandra och ske inom ramen för redan tillgängliga resurser. Avsikten är att forma en delningskultur i syfte att påskynda tillämpningen av forskningsresultat till förbättrad diagnos och behandling inom bland annat luftvägssjukdomar, sällsynta sjukdomar och neonatologi. 

Richard Cowburn
Richard Cowburn Foto: Privat

- Vi kommer att dra nytta av tidigare framgångar och forma en plattform för ett nära, långsiktigt och dynamiskt samarbete, säger Richard Cowburn, enhetschef för External Engagement Office vid Karolinska Institutet. 

När parterna går vidare i planeringen av konkreta projekt ska mer juridiskt bindande avtal tecknas. En styrgrupp bildas nu för att driva samarbetet framåt. Exempel på frågor som ska diskuteras är möjligheten att utbyta forskningsmaterial och teknologier, nyttja varandras infrastrukturer och kompetenser, engagera doktorander och postdoktorer i projekt samt att utvidga möjligheten för studenter att praktisera på Chiesi.