Publicerad: 2024-05-27 21:52 | Uppdaterad: 2024-05-27 22:25

KI inleder samarbete med Elekta inom precisionsmedicin

Annika Östman Wernerson, rektor KI, Gustaf Salford, vd Elekta, Patrik Rossi, tf sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset.
Annika Östman Wernerson, rektor KI, Gustaf Salford, vd Elekta, Patrik Rossi, tf sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Emma Jogic.

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inleder ännu ett trepartssamarbete, nu med Elekta. Målsättningen är att kraftsamla inom cancerområdet med inriktning mot strålterapi och precisionsmedicin.

Parterna har arbetat tillsammans i mer än ett halvt sekel inom upptäckt och behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Nu ska samarbetet stärkas för att påskynda forskning och innovation inom strålbehandling som en integrerad del av precisionsmedicin. Partnerskapet kommer också att omfatta precisionsdiagnostik och avancerade behandlingar, och sjukdomshantering genom hela patientens vårdkedja. 

Anna Martling
Anna Martling Foto: Liza Simonsson

– Vi ser en stor potential i att tillsammans med Elekta och Karolinska Universitetssjukhuset utveckla strålterapins roll inom precisionsmedicin. Att fördjupa samarbetet med Elekta är helt i linje med vår strävan av att stärka life science-sektorn i Stockholmsregionen och nationellt, säger Anna Martling, Scientific Director Life Science vid Karolinska Institutet.

En nära samverkan mellan vård, akademi och industri är nödvändig för den fortsatta utvecklingen av diagnostik och behandling, menar hon. Möjligheter som också diskuteras är till exempel gemensamma forsknings- och innovationsprojekt, utbildningsaktiviteter och erfarenhetsutbyten mellan parterna.