Publicerad: 2024-05-06 10:55 | Uppdaterad: 2024-05-24 11:07

AstraZeneca blir samarbetspartner till KI inom precisionsmedicin

Photo collage of pricision medicine
Bildcollage om precisionsmedicin Foto: Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och AstraZeneca inleder ett trepartssamarbete för att främja utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige. Ambitionen är att patienter i hela landet ska få tillgång till skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning.

Anna Martling
Anna Martling Foto: Andreas Andersson

– En nära samverkan med näringslivet är helt nödvändig för utveckling och implementering av precisionsmedicin, säger Anna Martling, professor i kirurgi och Scientific Director Life Science, Karolinska Institutet.

Precisionsmedicin betyder att patienten får en individuellt utformad prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserad på genetisk profil, specifika biomarkörer, livsstil och omgivande miljö. Det innebär att patienten får bättre förutsättningar för rätt behandling.

Som en integrerad del i sjukvården kan fler patienter snabbare få tillgång till nya och innovativa behandlingar med hjälp av precisionsmedicin. Det ger även samhällsekonomiska vinster.

Nästa steg i samarbetet mellan parterna är att identifiera strategiska behov och starta projekt som fördjupar samverkan.