Publicerad: 2021-03-25 16:17 | Uppdaterad: 2021-05-05 12:05

Ny avhandling undersöker hur äldre vuxna kan bekämpa diabetes genom att anta en hälsosam och socialt aktiv livsstil

Ett äldre par tar en promenad.

Hallå där Ying Shang, doktorand vid Aging Research Center (ARC). Du disputerar den 16 april, och kommer att försvara din avhandling med titleln "Hur kan äldre vuxna bekämpa diabetes för att uppnå ett längre och hälsosammare liv? Kan du berätta vad den handlar om?

Porträtt av Ying Shang, doktorand vid ARC.
Ying Shang, doktorand vid ARC/NVS. Foto: Maria Yohuang

– Min avhandling fokuserar på prediabetes och diabetes inverkan på hälsa och överlevnad bland äldre vuxna, samt modifierbara faktorer som kan förlänga invaliditetsfri överlevnad bland äldre vuxna med diabetes.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Vi har kunnat se att, förutom de traditionella komplikationerna, som till exempel stroke eller hjärt-och kärlsjukdomar, så är diabetes förknippat med en högre risk för demens näst efter stroke, och kan påskynda fysisk funktionsnedgång och funktionsprogression över tid. Den här nedsättningen av den fysiska funktionen kan börja redan under prediabetes. Trots det, skulle en av fem äldre vuxna med prediabetes kunna återgå till normoglykemi genom att förändra sina levnadsvanor, till exempel genom vikthantering, och bidra till en bättre hälsa.

– Vi har också sett att diabetes kan kopplas till risken för funktionshinder eller dödsfall bland äldre vuxna, men att en hälsosam och socialt aktiv livsstil har en gynnsam effekt och kan dämpa risken och förlänga invaliditetsfri överlevnad avsevärt.

Hur kan detta bidra till att förbättra människors hälsa?

– Denna kunskap understryker vikten av regelbundna kontroller av kardiovaskulär hälsa samt övervakning av kognitiv och fysisk funktion bland äldre vuxna med prediabetes. Skulle de förekomma komplikationer så kan diabetes nämligen ha en viss inverkan på kognitiv och fysisk funktion. Att upprätthålla en lämplig glukoskontroll är därför viktigt för personer med diabetes när de når hög ålder.

– Det belyser också den viktiga roll som beteendemässiga och sociala komponenter spelar i processen med framgångsrikt åldrande relaterat till hyperglykemi, vilket skulle kunna vara användbart för riktade insatser som främjar valet av en hälsosammare livsstil för att minska den börda diabetes medför bland äldre vuxna.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Jag kommer definitivt att fortsätta forska framöver.

Kontakt

Ying Shang Biträdande Lektor