Publicerad: 2022-05-16 16:46 | Uppdaterad: 2022-06-15 14:23

Ny avhandling om KOL och eHälsa

Hallå där Pernilla Sönnerfors, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Den 17 juni försvarar du din avhandling ”eHealth support for physical activity and exercise training in people with COPD”, vad handlar den om?

Porträtt av Pernilla Sönnerfors, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS.
Pernilla Sönnerfors, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Foto: Annika Clemes

Avhandlingen handlar om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och eHälsa. KOL är en vanlig sjukdom som ofta innefattar symtom som hosta, andfåddhet och fysiska begränsningar. Det är välkänt att lungrehabilitering är en effektiv behandling vid KOL gällande både hälsorelaterad livskvalitet, symtom och fysisk funktion. Det övergripande syftet med denna avhandling var att tillsammans med framtida användare få ökad kunskap om hur ett e-hälsoverktyg, innehållande stöd för fysisk aktivitet och träning anpassat för personer med KOL bör utformas för att vara användbart.

Vad är de viktigaste resultaten?

Resultaten i denna avhandling visade att även de svårast sjuka personerna med KOL, klarade av att använda ett e-hälsoredskap som innehöll stöd för fysisk träning och fysisk aktivitet på distans. Det fungerade också för vårdpersonalen att genomföra medicinska ronder via e-hälsoredskapet. Det visade sig också att personer med KOL i Sverige har god tillgång till teknisk utrustning och att de använder Internet i stor utsträckning. Både vårdpersonal och personer med KOL såg positivt på möjligheterna att använda e-hälsoredskap i KOL-rehabilitering. De underströk dock att e-hälsoredskap bör ses som ett komplement till den befintliga vården och rehabiliteringen och att det är viktigt att inte tappa den personliga kontakten.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Resultatet från avhandlingen belyser och understryker vikten av användarnas (patienter och personal) önskemål om att ha tillgång till vetenskapligt förankrade behandlingsalternativ för KOL-rehabilitering. Flexibla lösningar både gällande tillgänglighet och individuellt anpassat stöd, skulle kunna tillföras genom användandet av ett e-hälsoverktyg, vilket kan gynna fler personer med KOL.

Vad ska du göra nu? Kommer du att fortsätta att forska?

Jag kommer att fortsätta mitt arbete som specialistsjukgymnast inom respiration, på Karolinska Universitetssjukhuset, jag kommer också att fortsätta med forskning till viss del, kring det e-hälsoverktyg vi har tagit fram.

Kontakt

Pernilla Sönnerfors Postdoktor