Disputationer Disputation: Pernilla Sönnerfors

2022-06-17 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, sal H2, samt online via Zoom

Titel: eHealth support for physical activity and exercise training in people with COPD

Huvudhandledare

Alexandra Halvarsson, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Michael Runold, med. dr, Karolinska Institutet, institutionen för medicin

Kirsti Skavberg Roaldsen, professor, Oslo Metropolitan Universitet, fakulteten för hälsovetenskap

Agneta Ståhle, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Karin Wadell, Umeå universitet, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Opponent

Elisabeth Westerdahl, docent, Örebro universitet, institutionen för medicinska vetenskaper

Betygsnämnd

Annelie Behndig, docent, Umeå universitet, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Petra von Heideken Wågert, professor, Mälardalens universitet, akademin för hälsa, vård och välfärd

Gunnars Nilsson, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Zoom

Välkommen att delta via Zoom:  https://ki-se.zoom.us/j/66718298707

Kontakt