Publicerad: 2020-04-20 11:29 | Uppdaterad: 2020-04-20 12:53

Ny avhandling om hur munhälsa och lukt-funktion kan förutsäga accelererat kognitivt åldrande

Christina Dintica, doktorand vid sektionen för Aging Research Center. Den 8 maj 2020 kommer du att försvara din avhandling "Oral health & olfactory function : what can they tell us about cognitive ageing?", vad handlar den om?

Porträtt av Christina Dintica
Christina Dintica, doktorand vid sektionen för ARC.

Syftet med denna avhandling var att öka förståelsen för hur munhälsa och luktfunktion kan förutsäga accelererat kognitivt åldrande.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Både dålig munhälsa och nedsatt luktförmåga kan förutsäga kognitiv nedgång och indikera neurodegeneration i hjärnan. Dålig munhälsa är förknippad med snabbare kognitiv nedgång och åldrande av hjärnan, medan nedsatt luktförmåga kan återspegla förlust av hjärnintegritet hos äldre vuxna.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Att bibehålla god tandhälsa kan vara viktigt i att motverka kognitiv nedgång. Vidare kan nedsatt luktförmåga vara ett tecken på pågående neurologiska förändringar, vilket bör undersökas av en läkare. 

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Jag ska fortsätta forskning om kognitivt åldrande på postdoc nivå.

Kontakt