Disputationer Disputation: Nathalie Frisendahl

2023-06-16 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, sal H2, samt via Zoom

Injurious falls in older adults: early identification of individuals at risk of falls—from observational studies to implementation

Huvudhandledare

Anna-Karin Welmer, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Bihandledare

Erika Franzén, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Anne-Marie Boström, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för omvårdnad

Stina Ek, med. dr., Karolinska Institutet, institutet för miljömedicin

Opponent

Maria Haak, professor, Högskolan Kristianstad, fakulteten för hälsovetenskap, avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

Betygsnämnd

Liisa Byberg, professor, Uppsala universitet, institutionen för kirurgiska vetenskaper, medicinsk epidemiologi

Charlotte Ytterberg, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Ann Catrine Eldh, professor, Linköpings universitet, institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa

Zoom

Välkommen att delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62985859293

Kontakt