Publicerad: 2019-04-30 11:06 | Uppdaterad: 2019-04-30 11:06

Ny avhandling: Impact of cardiovascular and neuropsychiatric multimorbidity on older adults' health

Davide Vetrano

Hallå där Davide Vetrano, doktorand vid sektionen för Aging Research Center. Du ska disputera den 13 maj med din avhandling ”Impact of cardiovascular and neuropsychiatric multimorbidity on older adults' health”, vad handlar den om?

Min avhandling handlar om utvecklingen och effekten av multimorbiditet på äldre människors hälsa. Med termen multimorbiditet hänvisar vi till processen för ackumulering av kroniska sjukdomar hos en individ. Multimorbiditet uppstår med människors åldrande, och därför utgör den en intressant modell för att bättre förstå åldrandeprocessen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

I denna avhandling nådde vi tre huvudkonklusioner. Den första, kroniska sjukdomar tenderar att klustra sig hos samma individ efter specifika mönster (kluster av multimorbiditet), dessa är ganska dynamiska över tiden, men kan fortfarande beskrivas och prognostiseras. Den andra, specifika multimorbiditetskluster kan betraktas som viktiga aktörer i den hälsoförsämring vi observerar hos äldre människor. I synnerhet tycks neuropsykiatriska och hjärt-kärlsjukdomar ha den starkaste effekten. Slutligen, förekomsten av fysiska funktionsnedsättningar kan ytterligare öka den negativa effekten av multimorbiditet på äldre människors hälsa.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

I enlighet med principen om en patientcentrerad vård kan bedömning av närvaron av specifika multimorbiditetskluster hos äldre människor bidra till att bättre identifiera grupper av individer med högre risk för negativa hälsorelaterade händelser, inklusive utveckling av funktionshinder och kortare överlevnad. Bedömningen av den underliggande funktionella statusen bidrar till att bättre stratifiera risken hos dessa individer. Sådan information kan användas för att skräddarsy personliga förebyggande, terapeutiska och rehabiliterande insatser, förbättra patientens vårdupplevelse och resultera i mer hållbara vårdmodeller.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag kommer definitivt fortsätta att forska inom området för multimorbiditet och skörhet, förhoppningsvis här på KI!