Publicerad: 2022-09-15 14:21 | Uppdaterad: 2022-09-26 17:06

Ny avhandling berör inverkan av beteendemässiga och psykosociala faktorer på fysisk funktion hos äldre personer

Liv, 80, med utstreckta armar. Samarbete mellan ARC och Fotoskolan STHLM 2019.
Liv, 80. Samarbete mellan ARC och Fotoskolan STHLM 2019. Foto: Ian Gadelius

Hallå där Marguerita Sadeeh, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Du kommer inom kort att försvara sin avhandling med titeln "Enjoying life and living healthier: impact of behavioral and psychosocial factors on physical function in old age". Kan du berätta lite mer?

porträttbild
Marguerita Saadeh, doktorand vid Aging Research Center (ARC), NVS/KI. Foto: privat

Huvudsyftet med min avhandling är att bättre beskriva effekten och samspelet mellan indikatorer för beteendemässigt, psykologiskt och socialt välbefinnande på funktionella banor bland äldre friska personer som bor i samhället.

Och vilka är de viktigaste resultaten?

Vi fann att högre nivåer av beteendemässigt, psykologiskt och socialt välbefinnande kan bidra till att fördröja den åldersrelaterade nedgången i fysisk funktion, både oberoende men ännu mer när höga nivåer över olika domäner samexisterar. Detta belyser förekomsten av synergistiska effekter över domäner och bekräftar multidimensionaliteten av framgångsrikt åldrande. Dessutom kan den långsammare försämringen av beteendemässiga, psykologiska och sociala kontra funktionella välbefinnandedomäner tyda på att den förstnämnda kan fungera som potentiell kompensationsmekanism för fysisk hälsoförsämring.

Hur kan dessa rön bidra till att förbättra människors hälsa?

Studierna som ingår i detta projekt syftar till att identifiera nya vägar för att minska eller fördröja funktionell nedgång bland friska äldre vuxna genom att ge bevis på de potentiella funktionella fördelarna med att öka deras beteendemässiga, psykologiska och sociala välbefinnande.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag planerar att fortsätta forskar i framtiden.