Publicerad: 2020-04-09 08:03 | Uppdaterad: 2020-04-14 10:38

Minister besökte KI för att höra mer om satsningarna i kampen mot covid-19

Martilda Ernkrans i miljöer på KI.
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning hör Marica Hamsten som är enhetschef vid Centre for Translational Microbiome Research berätta om covid-19-analyserna. Foto: Susanna Appel/SciLifeLab

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte den 8 april KI och SciLifeLab som samordnar en storsatsning på diagnostik och forskning om coronaviruset. Under ledning av KI:s rektor fick ministern bland annat se hur ett laboratorium på KI byggs upp för att öka analyskapaciteten för testning av vårdpersonal och patienter.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, på besök på KI:s campus Solna.
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, på besök på KI:s campus Solna. Foto: Susanna Appel/SciLifeLab

Vid besöket fanns bland andra Peter Wallenberg Jr, styrelseordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som finansierar en stor del av satsningen och som vid sidan av staten är den enskilt största finansiären av akademisk forskning i Sverige, Carl-Henrik Heldin som är styrelseordförande i SciLifeLab, KI:s rektor Ole Petter Ottersen och KTH:s rektor Sigbritt Karlsson.

Efter presentationer av professor Hans-Gustaf Ljunggren från KI, professor Peter Nilsson från KTH, Lars Engstrand och Mathias Uhlén, båda professorer vid KI men den siste även professor vid KTH och grundare av SciLifeLab, tackar Matilda Ernkrans alla inblandade:
– Jag vill ge en stor eloge till er som ställer upp med forskning, finansiering och kapacitet i ett extraordinärt läge, sa Matilda Ernkrans.

Hon fortsätter:
– I de här tiderna ska man inte göra besök i onödan men det här besöket var något jag ville göra. Vi har länge vetat att Sveriges har en fördel när det gäller samverkan mellan olika samhällssektorer genom den närhet som finns mellan politik och näringsliv. Vi är duktiga på medicin och hälsa, nu får vi visa det!

Samordning av satsningar

SciLifeLabs samordning av satsningarna från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse handlar om att ta ett helhetsgrepp om forskningen med allt ifrån diagnostik, utveckling av behandlingar, kartläggning av virusets genetiska material och skapande av biobanker. Förra veckan genomförde SciLifeLab en nationell utlysning för covid-19-projekt. Utöver de projekt som stöds via utlysningen bidrar SciLifeLab också med två uppmärksammade initiativ inom testning av covid-19, vilka möjliggörs genom tidigare anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Dessa två initiativ rör provtagning av smittade och sjukhusvårdade patienter i syfte att utforska sjukdomsförloppet under ledning av Hans-Gustaf Ljunggren, samt att öka testkapaciteten för att upptäcka personer som bär på coronaviruset SARS-CoV-2, under ledning av Lars Engstrand vars laboratorium vid Centre for Translational Microbiome Research (CTMR) minister Matilda Ernkrans med delegation besökte den 8 april.