Publicerad: 2020-03-23 15:39 | Uppdaterad: 2020-03-23 16:38

Samarbete ökar möjligheterna att testa för covid-19

Genom samarbete med en leverantör i Kina, ekonomiskt stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och samordning med sjukvården, kan Karolinska Institutet (KI) konkret medverka till att förstärka vårdens kapacitet när det gäller diagnostik av viruset.

Professor Lars Engstrand in the podcast Medicinvetarna.
Lars Engstrand. Foto: Andreas Andersson

Karolinska Institutets kapacitet samordnas nu med sjukvårdens resurser för diagnostik av viruset. Samordningen sker genom ett samarbete med Kina och den svenska nationella infrastrukturen Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Dessutom har Wallenbergstiftelsen aviserat att man avsatt 50 miljoner kronor för omedelbart stöd till coronatestning, både till kliniska laboratorier och till forskningsinsatser. Detta för att öka förståelsen för hur viruset smittar och hur snabbt det muterar. 

Den här satsningen har gjorts möjlig genom ett internationellt samarbete med forskningsinstitutet BGI/MGI i Shenzhen i södra Kina där automatisk provhantering och sekvenseringsinstrument för storskalig DNA-analys av Coronavirus har utvecklats.

- Det här är en viktigt åtgärd för att öka kapaciteten och för att säkerställa snabb och säker provtagning. För att kunna genomföra det här har ett flertal frivilliga personer med laboratorievana ställt upp, utöver vår egen personal, säger Lars Engstrand, professor i smittskydd och föreståndare på KI:s och SciLifeLabs Centrum för Translationell Mikrobiomforskning (CTMR), vid institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi vid Karolinska Institutet.

- Allt stöd och alla initiativ är nu viktiga, både de som sker med ett mera kortsiktigt behov som behöver lösas och de som nu och framöver ökar förståelsen för det nya coronaviruset. Vi har nu säkrat kapacitet för att kunna utföra ett stort antal analyser, säger Lars Engstrand.