Publicerad: 2020-04-02 15:32 | Uppdaterad: 2020-04-02 19:27

Nästa steg färdigt för att öka diagnostiken av covid-19

Leverans av analysmaterial.
Analysmaterialet anländer till KI:s forskningsbyggnad Biomedicum. Foto: David Lagerlöf.

Nu har analysmaterialet anlänt som gör det möjligt att genomföra cirka 5000 analyser per dygn av covid-19-prover. I nästa vecka står labbet i Biomedicum på KI redo tack vare ett snabbfotat samarbete mellan KI-forskare och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Leverans av analysmaterial.
Lars Engstrand, professor i smittskydd och föreståndare för KI:s och SciLifeLab:s Centrum för Translationell Mikrobiomforskning (CTMR). Foto: David Lagerlöf.

Under onsdag kväll landade ett chartrat SAS-plan på Arlanda med en stor leverans av analysmaterial för covid-19. Leveransen kommer direkt från Kina och sker tack vare nära kontakter mellan KI-forskare och det kinesiska forskningsinstitutet BGI/MGI i Shenzhen.

– I dag finns en global brist av analysmaterial och nya leveranser är osäkra från många leverantörer. När vi fick chansen krävdes snabba beslut från vår sida men även ett starkt stöd från KI:s ledning och inte minst ett ekonomiskt stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, säger Lars Engstrand, professor i smittskydd och föreståndare för KI:s och SciLifeLab:s Centrum för Translationell Mikrobiomforskning (CTMR).

Leveransen gör det möjligt att under de närmaste veckorna utföra cirka 5000 analyser per dag för att påvisa en pågående infektion av Sars-CoV-2.

Laboratorium skapat i raketfart

Två personer packar upp leverans av analysmaterial.
Marica Hamsten, chef för enheten Core lab och Fredrik Boulund, chef för enheten bioinformatik packar upp materialet. Foto: David Lagerlöf.

Tack vare ett riktat anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och att KI säkerställt lokaler, personal och administrativa insatser, så har ett laboratorium byggts upp i rekordfart. Labbet finns vid CTMR och har hittills använts för forskning kring människans mikrobiom. Själva provtagningen sker i sjukvården medan KI bistår med analys men även utvärdering och kunskapsuppbyggnad.

– Detta är en hel kedja som behöver upprättas där vår del står färdig inom en till två veckor. När allt är på plats så är förhoppningen att vi ska kunna hålla samma nivå av antalet tester under fem till sex veckor, säger Lars Engstrand.

I sändningen från Kina ingår såväl olika analysreagenser för påvisandet av virusets RNA som fem nya laboratorierobotar. Analysmetoderna har de senaste två veckorna utvärderats genom att cirka 2 000 kliniska tester genomförts i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Enorm vilja

Leverans av analysmaterial.
Uppackning av analysmaterial. Foto: David Lagerlöf.

– Vi har sett en enorm vilja bland vår egen personal på CTMR, men även från personal från alla delar av verksamheten på SciLifeLab och KI, att ställa upp och bidra med både tid och utrustning. Utöver Knut och Alice Wallenbergs Stiftelsens ekonomiska stöd så är det tack vare det goda samarbetet och det starka stödet från KI:s ledning som vi har lyckats, säger Lars Engstrand.

Utöver ett riktat stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att snabbt få upp den kliniska diagnostiken så har Stiftelsen även donerat 50 miljoner kronor till SciLifeLab för att utveckla ytterligare analysmetoder. Nu utvärderas ett stort antal projektförslag, bland annat med målet att kartlägga virusets mutationsförmåga och även för utveckla nya former av test.

I samarbetet deltar bland andra Karolinska Institutet, SciLifeLab, Genomic Medicine Sweden och sjukvården tillsamman med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Leverans av analysmaterial.
Analysmaterial från BGI. Foto: David Lagerlöf.
Leverans av analysmaterial.
Lars Engstrand berättar om analysmaterialet för SVT. Foto: David Lagerlöf.