Publicerad: 2020-03-23 17:04 | Uppdaterad: 2020-04-02 14:47

Mildare symtom och bättre prognos hos barn med covid-19

Sick child coughing
Foto: Getty Images

Barn som smittas med det nya coronaviruset får generellt mildare symtom än vuxna, de behöver sällan intensivvård och det finns väldigt få rapporterade dödsfall bland barn. Det visar en systematisk översiktsartikel av covid-19 hos barn där KI-forskare gått igenom 45 relevanta publikationer. Artikeln publiceras i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica.

Hittills har runt 350 000 fall av covid-19 konstaterats globalt, varav cirka 15 000 personer har avlidit (23 mars 2020). Det motsvarar en dödlighet på 4 procent, men den verkliga siffran är troligen betydligt lägre än så eftersom alla som smittas inte diagnostiseras.

Ett antal studier har undersökt symtom hos vuxna och dessa studier har ibland även inkluderat barn, men en sammanställning av barn som insjuknat i covid-19 har saknats. I en studie publicerad i Acta Paediatrica redovisas nu den sammantagna litteraturen kring det nya coronaviruset hos barn.

Genom en systematisk litteratursökning av medicinska databaser av två erfarna bibliotekarier vid Karolinska Institutet, Carl Gornitzki och Love Strandberg, identifierades 45 relevanta publikationer om barn med covid-19 fram till 18 mars 2020. De flesta av studierna kom från Kina.

Färre som får svår lunginflammation

Portrait photo of Professor Jonas Ludvigsson in front of Aula Medica at Karolinska Institutet
Jonas F Ludvigsson. Foto: Alexander Donka

– Den här översikten talar för att endast 1-5 procent av alla som diagnostiseras med det nya coronaviruset är barn. Symtomen verkar vara mildare hos barn än hos vuxna, med färre barn som utvecklar svår lunginflammation och extremt få barn som dör, säger artikelns författare Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Han lyckades bara identifiera två dödsfall bland barn med covid-19, bägge har inträffat i Kina. Det är också sällsynt att barn med sjukdomen behöver intensivvård. Symtomen hos barn liknar de som beskrivits hos vuxna: feber, hosta och halsont. Ett mindre antal barn hade diarré, kräktes och var påtagligt trötta. Genomgången visade också att andelen barn med förhöjda inflammationsprover är lägre än hos vuxna och att barn mer sällan får låga nivåer av vita blodkroppar av typen lymfocyter.

Har ett annorlunda immunförsvar

– Det är välkänt att barns immunförsvar skiljer sig från vuxnas, och kanske är det förklaringen till att barn inte får så svår sjukdom och har god prognos när de drabbas av covid-19. En annan förklaring kan vara att många barn redan i vanliga fall drabbas av virussjukdomar och därför kanske har ett bättre försvar mot nya virus, säger Jonas F Ludvigsson.

Översikten lyckades inte identifiera några studier som testat behandling för covid-19 just bland barn, men innehåller en diskussion av behandling av det nya coronaviruset hos barn. Många barn behöver dock ingen behandling alls.

Studien har inte mottagit någon extern finansiering.

Läs en intervju med Jonas F Ludvigsson av bokförlaget Volante om hur man kan prata med barn om det nya coronaviruset.

Publikation

“Systematic review of COVID‐19 in children show milder cases and a better prognosis than adults”. Jonas F Ludvigsson. Acta Paediatrica, online 23 mars 2020, doi: 10.1111/apa.15270.