Publicerad: 2022-12-07 09:18 | Uppdaterad: 2022-12-07 18:39

Luftburna ämnen på arbetsplatsen kan öka risken för ledgångsreumatism

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Att andas in damm och ångor på arbetsplatsen är kopplat till ökad risk att drabbas av svår reumatoid artrit, särskilt i kombination med rökning och genetisk sårbarhet för sjukdomen. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i Annals of the Rheumatic Diseases.

Ledgångsreumatism eller reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun ledsjukdom som drabbar upp till en procent av världens befolkning. Förekomst av så kallade anti-citrullinerade proteinantikroppar (ACPA) är kopplat till sämre prognos.

Det är känt att rökning ökar risken att utveckla RA, men det är fortfarande oklart vilken påverkan det har att andas in damm, gaser eller ångor av till exempel lösningsmedel på arbetsplatsen.

Högre risk för ledgångsreumatism

Forskare vid Karolinska Institutet tog utgångspunkt i data från fall-kontrollstudien EIRA i Sverige, som omfattar 4033 personer som diagnostiserats med RA mellan 1996 och 2017 och 6485 slumpmässigt utvalda friska kontrollpersoner som matchats efter ålder och kön. Studiedeltagarnas jobbhistorik användes för att uppskatta exponeringen för 32 inhalerbara ämnen på arbetsplatsen. Varje deltagare tilldelades en genetisk riskpoäng beroende på vilken genetisk känslighet de har att utveckla RA.

Individer som hade exponerats för något av ämnena hade 25 procent högre risk att utveckla ACPA-positiv RA, och risken ökade med en längre exponeringstid eller med fler exponerade ämnen. 17 av 32 ämnen, inklusive kvarts, asbest, dieselångor, bensinångor, kolmonoxid och fungicider, var starkt associerade med en ökad risk att utveckla ACPA-positiv RA, men endast ett fåtal ämnen var associerade med ACPA-negativ RA.

Rökning och riskgener förstärker effekten

Individer som exponerats för både rökning och inhalerbara ämnen på arbetsplatsen, i kombination med en hög genetisk riskpoäng, hade hela 18 gånger högre risk att utveckla ACPA-positiv RA jämfört med de som inte exponerats för någon av dessa tre faktorer.

Lars Klareskog. Foto: Gustav Mårtensson

– Luftburna ämnen på arbetsplatsen kan vara viktiga miljöfaktorer för utvecklingen av RA och interagera med rökning och riskgener. Förebyggande åtgärder för att minska arbetsrelaterade risker och rökning är motiverade för att minska bördan av RA, särskilt för genetiskt sårbara individer, säger Lars Klareskog, professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och en av studiens korresponderande författare.

Eftersom det är en observationsstudie kan den inte fastställa några orsakssamband.

Lars Klareskog genomförde studien i nära samarbete med Lars Alfredsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutet för miljömedicinXia Jiang, institutionen för klinisk neurovetenskap och Bowen Tang, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Studien finansierades av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Vetenskapsrådet, AFA Försäkring, Region Stockholm, Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond och Reumatikerfonden. Författarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från BMJ.

Publikation

“Occupational inhaled agents constitute major risk factors for rheumatoid arthritis, particularly in the context of genetic predisposition and smoking”. Bowen Tang, Qianwen Liu, Anna Ilar, Pernilla Wiebert, Sara Hägg, Leonid Padyukov, Lars Klareskog, Lars Alfredsson, Xia Jiang. Annals of the Rheumatic Diseases, online 6 december 2022, doi: 10.1136/ard-2022-223134.

Tidskriften har även publicerat en editorial om resultaten.