Publicerad: 2023-09-19 15:48 | Uppdaterad: 2023-09-19 15:49

Laura Fratiglioni belönas med Bengt Winblad pris 2023

Porträttbild på Laura Fratiglioni
Laura Fratiglioni. Photo: private

Priset delas årligen ut av Svenska Läkaresällskapet (SLS) till en person som gjort framstående insatser för Alzheimerforskningen. I år tilldelas Bengt Winblad-priset Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Laura Fratiglioni får priset för sina framstående insatser inom neuroepidemiologi, som har ökat förståelsen för de riskfaktorer som leder till att människor utvecklar demens, och särskilt Alzheimers sjukdom.

Ett av hennes mest betydande bidrag är uppbyggnaden av SNAC-Kungsholmen (SNAC-K), en befolkningsstudie som omfattar tusentals individer, har långa uppföljningstider och vars resultat har lett till banbrytande upptäckter inom demensområdet.

Prisutdelningen äger rum under Svenska Läkaresällskapets årliga högtid den 24 oktober 2023.