Publicerad: 2019-11-12 02:00 | Uppdaterad: 2019-11-12 07:13

Låg IQ, familjehistoria kopplat till behandlingsresistent schizofreni

Photo of man holding his head in his hands.

Personer med schizofreni i familjen och män med lägre IQ tenderar i högre grad att lida av behandlingsresistent schizofreni än andra personer med sjukdomen. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry. Forskarna menar att resultatet kan vara viktigt för utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar som syftar till att förbättra kognition.

Photo of Kaarina Kowalec.
Kaarina Kowalec, anknuten forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Schizofreni är en psykisksjukdom som påverkar hur en person tänker, känner och beter sig. Symtom kan inkludera udda tal och beteende, hallucinationer, förvirring och andra kognitiva svårigheter. Fler än 30 procent av de som diagnosticeras med schizofreni blir idag inte hjälpta av antipsykotiska läkemedel. Denna grupp lider av vad som kallas behandlingsresistent schizofreni, ett tillstånd som är kopplat till högre risk för självmord och höga vårdkostnader. Personer kan bli diagnostiserade med behandlingsresistent schizofreni om deras symtom inte blir bättre efter behandling med minst två olika antipsykotiska läkemedel.

I den här studien följde forskarna fler än 24,000 vuxna svenskar under en period på i genomsnitt 8,5 år, varav cirka 4,800 led av behandlingsresistent schizofreni. De använde flera nationella register såsom patient-, läkemedels-, generations- och värnpliktsregistret för att samla och jämföra data. Resultatet visade att de som hade flera släktingar med schizofreni och män med lågt IQ vid 18-årsålder hade en betydligt högre risk för att utveckla behandlingsresistent schizofreni än schizofreni som kunde behandlas.

Kan vara viktigt för nya läkemedelsbehandlingar

- Vi har tidigare inte sett den här kopplingen mellan behandlingsresistent schizofreni, familjehistoria och låg IQ, i alla fall inte i en så här stor, befolkningsbaserad studie. Det är framförallt intressant att se att personer med behandlingsresistent schizofreni tenderar att ha lägre IQ innan insjuknande jämfört med personer som svarar på behandling. Detta kan vara viktigt i framtagandet av nya läkemedelsbehandlingar som syftar till att förbättra kognition, säger Dr. Kaarina Kowalec, anknuten forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.

Forskarna kunde också replikera flera kända faktorer associerade med behandlingsresistent schizofreni, inklusive manligt kön, ökade kontakter med specialistvården, fler självmordsförsök och lägre utbildningsnivå.

Ingen genetisk koppling

Forskarna undersökte även om det fanns några genetiska kopplingar mellan behandlingsresistent schizofreni och fyra psykiatriska sjukdomar: schizofreni, bipolaritet, depression och autism (de tre senare har tidigare kopplats till schizofreni). Till deras förvåning hittade de inga genetiska associationer.

- Det är ganska slående att de genetiska faktorer som kopplats med schizofreni inte var associerade med behandlingsresistent schizofreni. Detta tyder på att delade miljörisker kan spela en roll i hur man svarar på behandling, eftersom vi ser att personer med schizofreni i familjen har högre risk för behandlingsresistent schizofreni. Nu behöver vi dock göra större genetiska studier av behandlingsresistent schizofreni där vi också kan ta in ytterligare genetiska faktorer, säger Kaarina Kowalec.

Studien finansierades med hjälp av Vetenskapsrådet, NIMH, the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Program and the Government of Canada Banting Postdoctoral Fellowship Program. Två av forskarna rapporterade intressekonflikter: Patrick Sullivan har agerat som rådgivare åt Lundbeck, Pfizer och Element Genomics; Henrik Larsson har varit talare för Evolan Pharma och Shire.

Publikation

“Increased schizophrenia family history burden and reduced premorbid IQ in treatment-resistant schizophrenia: A Swedish National register and genomic study,” Kaarina Kowalec, Yi Lu, Amir Sariaslan, Jie Song, Alexander Ploner, Christina Dalman, Christina Hultman, Henrik Larsson, Paul Lichtenstein, Patrick F Sullivan, Molecular Psychiatry, Nov. 12, 2019, DOI: 10.1038/s41380-019-0575-1