Publicerad: 2023-05-31 12:03 | Uppdaterad: 2023-06-14 17:13

Kranskärlsskjukdom kopplad till ökad risk för demens

Demens
Photo: CC0 Public Domain

Äldre personer med kranskärlssjukdom löper en ökad långsiktig risk för demens och accelererad kognitiv nedgång, oberoende av samexisterande förmaksflimmer, hjärtsvikt och cerebrovaskulär sjukdom. En ny studie publicerad i Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, föreslår att hjärtat, hjärnan och kognitiv funktion är kopplade i åldrandeprocessen, och att lämplig prevention och behandling av ischemisk hjärtsjukdom hos äldre skulle kunna minska bördan av demens.

Forskarna följde regelbundet en kohort av 2568 äldre personer (60 år eller äldre), fria från demens vid studiestarten och som bodde i ett område i centrala Stockholm, från 2001-2004 till 2013-2016. Hjärtsjukdomar vid studiestarten konstaterades genom klinisk undersökning och koppling till det nationella slutenvårdsregistret. Demensstatus och kognitiv funktion under uppföljningsperioden diagnostiserades och utvärderades regelbundet enligt standardiserade metoder.

Porträtt av Chengxuan Qiu i kostym mot neutral bakgrund
Chengxuan Qiu, Aging Research Center (ARC), institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman

– Vi använde statistiska metoder för att koppla ischemisk hjärtsjukdom vid studiestart till ökad risk för demens och snabbare kognitiv förändringstakt under uppföljningsperioden, förklarar Chengxuan Qiu, vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen Aging Research Center (ARC) och en av författarna till till studien.

Utforska kognitiva förlopp

Framtida studier bör utforska det kognitiva förloppet efter uppkomsten av ischemisk hjärtsjukdom och vidare undersöka i vilken utsträckning medicinska behandlingar av sjukdomen kan påverka kognitiv nedgång och demensdebut.

SNAC-K-projektet, som ligger till grund för denna studie, stöds av Socialdepartementet. Denna studie fick ytterligare anslag från Vetenskapsrådet, FORTE och STINT.

Publikation

Association of ischemic heart disease with long-term risk of cognitive decline and dementia: A cohort study. Yume Imahori, Davide Liborio Vetrano, Petter Ljungman, Erika Jonsson Laukka, Jing Wu, Giulia Grande, Debora Rizzuto, Laura Fratiglioni, Chengxuan Qiu. Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, online 23 maj 2023, doi: 10.1002/alz.13114.