Publicerad: 2024-03-21 14:16 | Uppdaterad: 2024-03-22 18:38

Kost och bröstcancer: Alkohol ökar risken

Photo: iStock
Foto: iStock

Det är svårt att dra säkra slutsatser om hur man ska äta och dricka för att undvika bröstcancer. Koststudier bygger ofta på självrapportering samtidigt som kostvanor förändras genom livet – i båda fallen krångligt för forskare. Men ett samband är väl belagt: redan en måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för att få sjukdomen, berättar professor Alicja Wolk.

Text: Annika Lund, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 1 2024 / Tema: Bröstcancer.

Vad vet man om kost och bröstcancer? 

– Vi kan med säkerhet säga att alkohol ökar risken för bröstcancer, redan vid måttligt intag. Där finns den starkaste evidensen. Vid tio gram alkohol om dagen ökar risken med nio procent. Det motsvarar ungefär en deciliter vin om dagen eller en knapp flaska vin per vecka – eller en halv flaska vid två middagar per vecka. Allt är dock beräknat på gruppnivå, så för en enskild kvinna kan risken vara lägre eller högre.  

Finns det något som är skyddande? 

– Enligt det aktuella kunskapsläget, baserad på hittills publicerade studier,  har kalcium, som finns i mejeriprodukter, och så kallade karotenoider en skyddande effekt, men evidensen är svagare än vad som gäller för alkohol. Karotenoider finns i många grönsaker, som morötter, spenat, tomat, paprika och broccoli men också i äggula. 

Vad ska man undvika? 

– Förutom alkohol skulle jag säga kosttillskott. För de flesta är kosttillskott bara onödiga och dyra, men för dem som tar dem i stora mängder kan de vara skadliga. Om man har näringsbrist, konstaterad av läkare, kan man behöva kosttillskott. Men om man äter varierat får man i sig dessa ämnen i tillräcklig mängd och överskott kan vara skadligt. Därutöver vet vi att rött kött och processat kött ökar risken för framför allt tarmcancer, men vid bröstcancer är sambandet osäkert. 

Men socker och andra omstridda saker – vad kan man säga om det? 

– För många livsmedel är kunskapsläget oklart. Mycket socker är inte bra bland annat eftersom det kan leda till övervikt, som inte är bra med tanke på bröstcancer. Fytoöstrogener, som omvandlas till östrogenliknande ämnen i kroppen, är också ett oklart område. Fytoöstrogener finns i till exempel bönor och därmed även i till exempel soja och tofu. Här har olika studier gett svårtolkade resultat. 

Så sammantaget – hur ska man äta? 

– Man ska inte tänka på bara bröstcancer, utan äta med tanke på hälsan i stort. Livsmedelsverkets rekommendationer är bra.

Alicja Wolk Foto: Stefan Zimmerman

Hur forskar du om detta?

– Vi följer en grupp med 60 000 kvinnor sedan 1980-talet, inbjudna via mammografiscreeningen. De har besvarat enkäter om sin kost vid flera tillfällen. Vi ingår i ett internationellt samarbete lett från Harvard School of Public Health och delar våra originaldata med ett trettiotal andra forskargrupper. Det ger större studiepopulationer och därför säkrare resultat.

Alicja Wolk är professor i nutritionsepidemiologi vid Institutet för miljömedicin.

Fler intervjuer