Publicerad: 2020-05-14 11:41 | Uppdaterad: 2020-06-01 13:33

KI-forskare koordinerar stort internationellt coronavirusprojekt

Ali Mirazimi

EU-finansierade Innovative Medicines Initiative (IMI) har lanserat en stor satsning på forskning för att ta fram diagnostik, läkemedel och vaccin mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Ali Mirazimi, forskare vid Karolinska Institutet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), är ansvarig för ett av åtta projekt som preliminärt valts ut bland 144 sökande.

Totalt 6,4 miljoner euro (68 miljoner kronor) tilldelas Ali Mirazimi’s forskningsprojekt under en period på fyra år. Projektet—med titeln Modern approaches for developing antivirals—innefattar nio deltagande organisationer och företag i sex länder, varav två finns i Sverige.

Syftet är att ta fram nya mediciner för att bekämpa SARS-CoV-2. Projektet kommer att använda sig av avancerade tredimensionella miniorgan och stamceller i forskningen och bedrivas på både SVA och Karolinska Institutet.

– Jag är stolt och glad över att IMI har valt att finansiera vårt projekt. Det här är en stor framgång för vår coronavirusforskning. Vi kan nu öka takten i vårt arbete med att ta fram antivirala medel mot SARS-CoV-2, säger Ali Mirazimi, adjungerad professor i klinisk virologi vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet.

Det råder stor konkurrens om IMI:s forskningsmedel. Endast 6 procent av de 144 ansökningarna till IMI har preliminärt beviljats. Kraven på vetenskaplig relevans och excellens var mycket höga för att komma i fråga för forskningsmedel. IMI är ett partnerskap mellan EU och europeisk läkemedelsindustri, representerad av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Totalt beräknas de åtta projekten få anslag på 117 miljoner euro.

Denna text är baserad på ett pressmeddelanden från SVA och The Innovative Medicines Initiative.