Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i VFU

2024-10-30 13:00 till
2024-12-02 16:00 Add to iCal
Online

Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU. Denna kurs har digitala kursträffar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU), eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg och kursdatum

Kursens upplägg är två digitala kursträffar (Zoom) med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.                                    

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

  • Kursträff 1: 30 oktober kl. 13:00-16:00 (Zoom)
  • Kursträff 2: 2 december kl. 13:00-16:00 (Zoom)

Förkunskaper

För "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kontaktpersoner

Kursledare: Sara Dahllöv
Ansökan, antagning och intyg: Evianne Larsson

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser