Intern kurs och fortbildning Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag

2022-10-21 till
2023-03-31 Add to iCal

En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.

Målgruppen är du med pedagogiskt uppdrag inom verksamhetsintegrerat lärande/högskoleförlagd utbildning, inom utbildningsprogram med medicinsk inriktning på högskolenivå.

Omfattning och nivå

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier inom högskolepedagogik på avancerad nivå. Kursen består av åtta schemalagda obligatoriska heldagar (utspridda under två terminer).

Mer information och ansökan

Läs mer om kursen Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma.

Kontakt

Helena Brodin Adjunkt