Intern kurs och fortbildning Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag

2024-10-15 till
2025-04-11 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Books and stethoscope
Foto: Freepik.

En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.

Målgrupp

Du som har pedagogiskt uppdrag inom verksamhetsintegrerat lärande/högskoleförlagd utbildning inom utbildningsprogram med medicinsk inriktning på högskolenivå.

Omfattning och nivå

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier inom högskolepedagogik på avancerad nivå. 

Mer information och ansökan

Läs mer om innehållet på kursen och anmäl dig på Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma.

Kontakt

Jenny Flygare Forskare