Publicerad: 2023-06-01 09:30 | Uppdaterad: 2023-06-01 09:31

Jenny Mjösberg tilldelas Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, 2023

Jenny Mjösberg vid institutionen för medicin i Huddinge, tilldelas priset för sin enastående forskning om medfödda lymfoida cellers roll i utvecklingen av olika sjukdomar.

Jenny Mjösberg
Jenny Mjösberg Foto: Ulf Sirborn

Dr. Jenny Mjösberg är professor i vävnadsimmunologi vid institutionen för medicin, Huddinge vid Karolinska Institutet. Sedan 2012 leder hon en framgångsrik forskargrupp vid Centrum för infektionsmedicin på KI. Arbetet har resulterat i unika insikter om medfödda lymfoida cellers (ILC:s) roll vid olika sjukdomar. 

Priskommitténs motivering lyder:
"Dr. Jenny Mjösberg tilldelas priset för sin translationella, innovativa och kliniskt relevanta forskning, där hon med avancerade encellsbaserade tekniker utforskar vävnadsmaterial från patienter med inflammationer eller tumörer. Hennes forskargrupp har bland annat beskrivit hur medfödda lymfoida celler (ILC) bidrar till astma, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kolorektal cancer och pediatrisk kolit."  

Priset består av en prissumma och ett diplom. 
Pristagaren uppmärksammas vid höstens prisceremoni under Forskningens dag i Lund. 

Eric K. Fernströms Stiftelse delar varje år ut dels ett nordiskt pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels ett nationellt pris till yngre forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Prisutdelningarna utgör den festliga avslutningen av Forskningens dag i Lund.
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har samarbetat med stiftelsen sedan 1978, då medicine hedersdoktor Eric K. Fernström genom en donation bildade Eric K. Fernströms Stiftelse