Publicerad: 2023-03-23 13:46 | Uppdaterad: 2023-04-18 14:43

Helena Hervius Askling - expertkoordinator infektionssjukdomar och vaccinberedskap på Centrum för hälsokriser

Profilfoto på Helena Hervius Askling. En kvinna med grått kort hår och svart tröja
Helena Hervius Askling Foto: Andreas Andersson

Helena Hervius Askling är ny i den växande gruppen av expertkoordinatorer på Centrum för hälsokriser. Hennes långa erfarenhet inom infektionssjukdomar och vaccinområdet , som infektionsläkare, smittskyddsläkare och docent i infektionssjukdomar, kommer att stärka centrumets kompetens inom ämnesområdet.

Överläkare i infektionssjukdomar vid Akademiskt Specialistcentrum, Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset, docent och anknuten till Institutionen för medicin, Solna, delaktig i EU-projektet Vaccelerate – som syftar till att stärka klinisk vaccinforskning för att kunna möta kommande pandemier, och nu expertkoordinator på Centrum för hälsokriser, Helena Hervius Askling har många järn i elden.

- I allt jag gör vill jag verka för att stärka vaccinkompetens och vaccinförtroende i normalläge, eftersom jag vet att det är så vi bäst hanterar tillit till vaccinationsutveckling och behov när det behövs i kristid. Det som fungerar i vardagen fungerar också i kriser, säger Helena.

Identifiera samarbeten, behov och förbättringsåtgärder

Som expertkoordinator på Centrum för hälsokriser vill hon att dra nytta av sin breda kompetens och sitt kontaktnät för att bidra till att uppnå centrumets strategiska mål och stärka KI:s möjligheter att bidra till det omgivande samhället i händelse av kris. Initialt kommer arbetet att handla om att identifiera samarbeten, relevanta projekt och utbildningsbehov, samt att utifrån till exempel erfarenheterna av den ojämlika covid-19 vaccintäckningen både i Sverige och globalt identifiera förbättringsåtgärder på olika nivåer.

Tack vare sitt team av expertkoordinatorer har Centrum för hälsokriser möjlighet att arbeta både specifikt och allmänt i frågor som rör hälsohot och kriser. Expertkoordinatorerna besitter djuplodad kunskap och stora nätverk inom sitt ämnesområde, men verkar också ämnesöverskridande för att tillgodose att hälsokrisers mångfacetterade problematik hanteras på bästa sätt i såväl forskning, som utbildning, samverkan och policyrådgivning och i den allmänna debatten.