Publicerad: 2019-10-10 10:15 | Uppdaterad: 2020-02-24 16:11

Generös skörd av EU-stöd till KI

Claudia Hanson smiling.
Claudia Hanson, forskare vid institutionen för global folkhälsa, leder ett av de nya EU-projekten som snart drar igång. Foto: Ulf Sirborn.

Sammanlagt 170 miljoner. Det är årets utdelning från EU-kommissionen inom ramen för finansieringsprogrammet för hälsa i Horizon2020. Totalt stöds 20 forskningsprojekt vid Karolinska Institutet, varav tre också koordineras härifrån: en kartläggning av vad vi exponeras för i miljön; en kartläggning av hjärnans olika nervceller; samt ett projekt för att få ned dödligheten kring förlossningar i fyra afrikanska länder.

Carolina Kristell, som arbetar som EU-samordnare på Grants Office vid KI, är nöjd.

–  Det här är väldigt bra jobbat av alla forskarna, som har slitit med sina ansökningar. Inte sedan 2015 har vi haft så här god utdelning. Det är väldigt många som söker de här EU-anslagen, så beviljandegraden är generellt sett låg. Det är en kvalitetsstämpel att få så mycket stöd till så här många projekt, säger hon.

Ett skäl till framgången är att årets utlysningar mycket väl matchade en rad projekt som bedrivs på KI. Till exempel gjordes en stor utlysning för att starta The Human Exposome Project, en satsning för att kartlägga och mäta miljöfaktorer som kan påverka vår hälsa: buller, temperatur, luftfuktighet, stress, smittor och ämnen vi kommer i kontakt med, för att nämna endast några exempel.

Data från mataffärskvitton

Projektet är femårigt och under de första femton månaderna kommer Joakim Dillner, professor på institutionen för laboratoriemedicin, att vara ordförande. Han är också koordinator för det delprojekt som går ut på att bidra med en effektiv IT-lösning, som inkluderar artificiell intelligens och som kan hantera den massiva mängd information som kommer att genereras.

Portrait of Joakim Dillner.
Joakim Dillner, foto: Ulf Sirborn.

Tre forskargrupper står redan redo att bidra med data, bland annat en grupp i Danmark som ska jämföra data från mataffärskvitton, vara för vara, med hälsoutfall hos ett antal försökspersoner. Tanken är att det ska generera mycket konkret information om specifika produkter som är skadliga för vår hälsa. En annan forskargrupp ska undersöka biobanksprover från blod, cervixscreening och saliv för att studera metagenom, det vill säga arvsmassa även från virus och bakterier i dessa prover. Det ska sedan jämföras med senare cancerutveckling och på så sätt tror forskarna att de ska kunna ringa in hittills okända infektioner som kan orsaka cancer.

– Jag tror att vi kommer upptäcka flera nya virus eller bakterier som orsakar cancer och det kommer i så fall sannolikt få betydelse för möjligheten att förebygga den cancerformen, i likhet med hur vi i dag kan vaccinera mot HPV och förebygga cervixcancer, säger Joakim Dillner.

Kartläggning av nervceller

Ett annat projekt som koordineras från KI är en kartläggning av nervceller i mitthjärnan och bakhjärnan, lett av Sten Linnarsson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Det är en del av det större projektet The Human Cell Atlas, där målet är att identifiera alla celler i kroppen.

Sten Linnarsson in his lab at MBB.
Sten Linnarsson, foto: Ulf Sirborn.

– Uppskattningsvis finns ungefär tusen olika slags celler i hjärnan, med störst variation bland nervcellerna. De flesta är fortfarande okända, säger Sten Linnarsson.

Forskarna kommer att undersöka hjärnvävnad från friska avlidna personer i olika åldrar och kartlägga specifikt de monoaminerga systemen, som har att göra med omsättning av till exempel dopamin och serotonin. Cellerna kommer att undersökas med singelcellsekvensering, en metod som gör det möjligt att se vilka gener som är aktiva, vilket avslöjar cellens funktion. Även hjärnvävnad från aborterade foster kommer att undersökas. Forskarnas mål är att få fram en referenskatalog som beskriver vilka celler som finns i en frisk hjärna och hur den förändras genom livet.

Helhetssyn på graviditeter och förlossningar

Det tredje projektet som koordineras från KI rör förlossningsvård i Benin, Malawi, Tanzania och Uganda. I dessa länder leder ungefär en halv procent av alla graviditeter till döden för kvinnan och tre procent av alla nyfödda är dödfödda eller avlider kort efter förlossningen.

Claudia Hanson smiling.
Claudia Hanson, foto: Ulf Sirborn.

– Dödligheten är högst på sjukhusen, eftersom de svåraste fallen hamnar där och eftersom de är överfulla, vilket beror på att kvinnor har hörsammat det upprepade budskapet om att de ska söka sig till vårdinrättningar för att föda. Nu står vi inför problemet att sjukhusen har för lite och för dåligt utbildad personal och brist på utrustning och medicinska förnödenheter, säger Claudia Hanson, lektor vid institutionen för global folkhälsa och den som ska koordinera detta projekt.

Forskarna ska göra en studie med så kallad co-design, det vill säga att forskarna ska börja med att fråga kvinnor, deras familjer och sjukvårdspersonal om vilka problem de egentligen har kring förlossningar och graviditeter. Därefter kommer riktade insatser att genomföras, framtagna gemensamt av forskarna och studiedeltagarna.

Tanken är att skapa en helhetssyn på graviditeter och förlossningar, genom att till exempel göra det självklart för sjukhusen att sprida kunskap dit. Ett konkret exempel är behovet av att prata med mödravårdsanläggningarna ute på landsbygden om vikten av att mäta blodtryck hos gravida kvinnor och att remittera tidigt till sjukhusen vid behov. Forskarnas mål är att få ned dödligheten hos nyfödda i samband med förlossning med 25 procent – och på det sättet också bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030 uppnås.

Samtliga EU-projekt ska senast vara i gång 1 januari 2020.

Alla nya EU-projekt på KI


Utlysning: The Human Exposome Project – a toolbox for assessing and addressing the impact of environment on healt

Beviljade projekt:

 • HEAP, Human Exposome Assessment Platform. KI:s del i projektet får 33 miljoner kronor. Projektet koordineras av Joakim Dillner, professor på institutionen för laboratoriemedicin. Joakim Dillner är också ordförande för projektet under dess inledande 15 månader. 
 • Equal-Life, Early Environmental quality and life-course mental health. KI är partner i projektet under ledning av Jenny Selander, forskare vid institutet för miljömedicin, IMM.
 • EXPANSE, EXposome Powered tools for healthy living in urbAN Settings. KI är partner i projektet under ledning av Erik Melén, professor vid klinisk forskning och utbildning, på KI:s enhet vid Södersjukhuset.
 • EPHOR, Exposome project for health and occupational research. KI är partner i projektet under ledning Maria Albin, professor vid institutet för miljömedicin, IMM.


Utlysning: Pilot actions to build the foundations of a human cell atlas

Beviljade projekt:  BRAINTIME, Molecular atlas of the brain across the human lifespan. KI:s del av projektet får 12,8 miljoner kronor. Projektet koordineras av Sten Linnarsson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, MBB. 


Utlysning: Implementation research for maternal and child health

Beviljade projekt:

 • ALERT, Action Leveraging Evidence to Reduce perinatal morTality and morbidity in sub-Saharan Africa. KI:s del av projektet är 9,8 miljoner kronor. Projektet koordineras av Claudia Hanson, lektor vid institutionen för global folkhälsa.
 • QUALI-DEC, Appropriate use of Caesarean section through QUALIty DECision-making by women and providers. KI är partner i projektet under ledning av Claudia Hanson, lektor vid institutionen för global folkhälsa.


Utlysning: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment

Beviljade projekt: LifeChamps, A Collective Intelligence Platform to Support Cancer Champions. KI är partner i projektet under ledning av Fernando Seoane Martinez, lektor vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC. 


Utlysning: Mental health in the workplace

Beviljade projekt:

 • Magnet4Europe: Improving Mental Health and Wellbeing in the Health Care Workplace. KI är partner i projektet under ledning av Lars Eriksson, lektor vid LIME, institutionen för lärande, informatik, management och etik.
 • H-WORK, Multilevel interventions to promote mental health in SME:s and public wordplaces. KI är partner i projektet under ledning av Emmanuel Aboagye, forskare vid institutet för miljömedicin, IMM.


Utlysning: Regenerative medicine: from new insights to new applications

Beviljade projekt: NSC-Reconstruct, Novel Strategies for Cell-based Neural Reconstruction. KI är partner i projektet under ledning av Ernest Arenas, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, MBB.


Utlysning: Stratified host-directed approaches to improve prevention, treatment and/or cure of infectious diseases

Beviljade projekt:

 • IP-cure-B, Immune profiling to guide host-directed interventions to cure HBV infections. KI är partner i projektet under ledning av Peter Liljeström, senior professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.
 • MISTRAL, Microbiome-based stratification of individuals at risk of HIV-1 acquisition, chronic clinical complications,antimicrobial drug resistance,and unresponsiveness to therapeutic HIV-1 vaccination. KI är partner i projektet under ledning av Kristina Broliden, professor vid institutionen för medicin.


Utlysning: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for complex disorders

Beviljade projekt:

 • UNITI, Unification of treatments and Interventions for Tinnitus patients. KI är partner i projektet under ledning av Christopher Cederroth, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, FyFA.
 • RESCUER, Resistance under combinatorial treatment in ER+ and ER- breast cancer. KI är partner i projektet under ledning av Janne Lehtiö, professor vid institutionen för onkologi-patologi.


Utlysning: Towards risk-based screening strategies for non-communicable diseases

Beviljade projekt:  

 • RISCC, Risk-based screening för cervical cancer. KI är partner i projektet under ledning av Joakim Dillner, professor på institutionen för laboratoriemedicin.
 • AFFECT-EU, Digital, risk-based screening for atrial fibrillation in the European Community, KI:s del leds av Johan Engdahl, lektor vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus.  
   

Utlysning: Understanding causative mechanisms in co- and multimorbidities combining mental and non-mental disorders

Beviljade projekt:

 • CoMorMent, Predicting comorbid cardiovascular disease in individuals with mental disorder by decoding disease mechanisms. KI är partner i projektet under ledning av Patrick Sullivan, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.
 • CANDY, Comorbid Analysis of Neurodevelopmental Disorders and Epilepsy. KI är partner i projektet under ledning av Terje Falck-Ytter, docent vid institutionen för kvinnors barn och hälsa.
 • AND-PD, Comorbidity mechanisms of anxiety and Parkinson’s disease. KI är partner i projektet under ledning av Gilberto Fisone, professor på institutionen för neurovetenskap.