Publicerad: 2024-03-11 17:59 | Uppdaterad: 2024-03-19 16:54

Fungerar städning som träning?

Dekorativ bild
Man som dammsuger. Foto: Gettyimages.

Om man tycker det är tråkigt att städa kan man tänka på det som en slags motion. Men stämmer det verkligen? Anna-Karin Welmer, lektor i fysioterapi, svarar.

– Det beror på vad alternativet är. Om alternativet är att gå ut och motionera eller göra ett vanligt träningspass, då är träningspasset bättre. Men om alternativet är stillasittande, som är en självständig riskfaktor för ohälsa, då är städning bättre. Lågintensiv fysisk aktivitet, som att damma eller plocka i ordning, är ett bra sätt att bryta stillasittande. Något mer fysiskt krävande städning, som dammsugning, kan fungera som pulshöjande fysisk aktivitet, som vi rekommenderas att göra 150 till 300 minuter i veckan. 

Vad gäller för städning i yrkeslivet? 

– Tyvärr verkar fysisk aktivitet som görs i yrkeslivet, till exempel vid städning, inte alltid ha samma positiva hälsoeffekter som fysisk aktivitet som görs på fritiden. Det kallas för fysisk aktivitets-paradoxen. Det har att göra med brister på återhämtning och bristande ergonomi, men det verkar också spela roll i vilken utsträckning det är lustfyllt eller inte.  

Vad forskar du om? 

– Jag forskar bland annat om långvarigt stillasittande hos äldre. I en del av vår forskning vill vi med rörelsemätare på äldre personer ta reda på hur de rör sig. I kombination med intervjuer vill vi ta reda på vad de gör när de är fysiskt aktiva och vad som bryter stillasittandet. Vardagsmotion och städning är viktigt ur den aspekten. 

Text: Annika Lund för Medicinsk Vetenskap nr 1, 2024

Porträttfoto
Anna-Karin Welmer. Foto: Ulf Sirborn

Anna-Karin Welmer är lektor i fysioterapi vid institutionen för ­neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.