Publicerad: 2017-01-24 14:02 | Uppdaterad: 2022-01-14 16:22

Forskare rekommenderar ekologiskt lantbruk för människors hälsa

Ekologisk livsmedelsproduktion innebär vissa fördelar för människors hälsa. Det konstaterar av en grupp europeiska forskare som på uppdrag av ett utskott inom EU-parlamentet gått igenom relevant forskning.

Axel Mie, forskare KISÖS. Foto: Ulf Sirborn

Expergruppen, där bland annat forskare från Karolinska Institutet ingår, presenterar sina slutsatser i rapporten Human health implications of organic food and organic agriculture. Med utgångspunkt från sitt arbete rekommenderar de nu EU-parlamentet att prioritera vissa ekologiska produktionsmetoder och deras användning också inom det konventionella lantbruket.

Experterna listar flera hälsofördelar med metoder som används inom ekologiskt lantbruk. Fokuseringen på djurhälsa och den restriktiva användningen av antibiotika i ekologisk animalieproduktion minskar risken för att bakterier utvecklar antibiotikaresistens, något som utgör ett allvarligt och långsiktigt hot mot folkhälsan.

Restriktioner för användning av bekämpningsmedel

Förebyggande metoder för växtskydd och restriktioner för användning av bekämpningsmedel i ekologiskt lantbruk leder till att konsumenter i minskad omfattning exponeras för kemiska bekämpningsmedel, vilket ger hälsofördelar. Experterna drar även slutsatsen att små skillnader mellan konventionell och ekologisk mat när det gäller innehållet av näringsämnen och andra hälsobefrämjande ämnen troligen inte har någon större betydelse för människors hälsa.

Arbetetet bakom rapporten har koordinerats av Axel Mie, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Karolinska Institutet, och hans slutsats är tydlig:

– Flera metoder inom ekologiskt lantbruk, särskilt den ringa användningen av bekämpningsmedel och antibiotika, innebär fördelar för människors hälsa. Beslutsfattare bör uppmuntra användningen av sådana metoder och att de även introduceras i konventionellt lantbruk samt att ekologiskt lantbruk även fortsättningsvis kan fungera som en drivkraft för framtidens hälsosamma livsmedelssystem, säger han i ett pressmeddelande från SLU.