Publicerad: 2021-10-20 15:48 | Uppdaterad: 2021-10-20 15:49

Förnyelse av bidrag till forskningsinfrastruktur för National E-infrastructure for Aging Research (NEAR)

grupp bild på NEAR central operational group.
NEAR Central Operational Group. Från vänster till höger Debora Rizzuto (vetenskaplig samordnare), Xiaonan Hu (dataforskare), Linnea Sjöberg (vetenskaplig kommunikatör), Laura Fratiglioni (chef), Alexander Darin Mattsson (databassamordnare).

National E-infrastructure for Aging Research (NEAR) beviljas förnyat bidrag från Vetenskapsrådet (VR) för perioden 2023–2028.

National E-infrastructure for Aging Research (NEAR) startade för tre år sedan som ett konsortium bestående av Karolinska Institutet, universiteten i Umeå, Jönköping, Göteborg, Lund, Uppsala, Stockholm och Blekinge Tekniska Högskola.

NEAR:s syfte är att stärka äldreforskningen i Sverige genom att främja högkvalitativ forskning som kan ge betydande mervärden till forskningsområdet. Detta kan i sin tur bidra till att identifiera strategier för hållbara insatser för bättre hälsa och äldreomsorg.

I dagsläget harmoniserar NEAR befintliga databaser från de 15 största befolkningsbaserade longitudinella kohorterna om hälsa och åldrande i Sverige. Projektspecifika dataset är användbara och tillgängliga för forskarsamhället samt för aktörer inom folkhälsa och den privata sektorn.

Det förnyade bidraget gör det möjligt för oss att konsolidera och expandera NEAR efter uppbyggnadsfasen, som kommer att slutföras nästa år. Vi är medvetna om de utmaningar som denna nya fas innebär för konsortiet och för oss som forskare. Vi är dock övertygade om att NEAR 2.0 kommer att ta itu med alla dessa utmaningar på bästa sätt tack vare dess starka vetenskapliga bakgrund, konsortiets soliditet och internationella profil samt det mervärde som NEAR kan ge.

Laura Fratiglioni, nuvarande chef för NEAR.