Publicerad: 2020-06-10 15:47 | Uppdaterad: 2020-06-11 09:05

Fler barnfamiljer fysiskt aktiva efter hälsosatsning

Barn som springer över en fotbollsplan.
En Frisk Generation stöttar barnfamiljer att bli mer fysiskt aktiva och äta hälsosamt. Foto: Oskar Kihlborg/EFG

Hälsosatsningen En Frisk Generation har bidragit till att barnfamiljer i resurssvaga områden som deltagit i programmet rör på sig mer och många barn och vuxna har fått en förbättrad livskvalitet. Det visar en utvärdering av programmet som letts från Karolinska Institutet och nu publicerats i två vetenskapliga artiklar. Särskilt för mammor och flickor har programmet haft en positiv effekt.

Mai-Lis Hellénius, foto: Ulf Sirborn.

– Mot bakgrund av att hälsoklyftorna nu ökar kraftigt i samhället tycker vi att resultaten är mycket uppmuntrande och viktiga. Det går att tillsammans med kommunen uppmuntra och stödja familjer till ett aktivare liv och bidra till en bättre livskvalitet, säger Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom utvärderingen, i ett pressmeddelande från En Frisk Generation.

Läs mer om forskningsresultaten


Insamlingsstiftelsen En Frisk Generation startades 2011 och är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar hälsofrämjande med inriktning mot barnfamiljer. H.K.H. Prins Daniel är en av initiativtagarna och har sedan starten varit engagerad som beskyddare för organisationen. Kronprinsessparets Stiftelse stödjer verksamheten.

Två familjeaktiviteter i veckan

Mer än 1600 familjer har hittills deltagit i organisationens program. Under ett års tid erbjuds familjer med barn i årskurs 2 från olika utvalda resurssvaga områden att delta. Familjerna erbjuds två familjeaktiviteter i veckan, en vardag och en helgdag. Familjerna får prova på olika aktiviteter som finns i kommunen till exempel fotboll, basket, innebandy, friluftsaktiviteter som däremellan varieras med gemensamma lekar och uppdrag. I programmet ingår också aktiviteter för att stimulera hälsosamma matvanor.

Från Karolinska Institutet har även forskarna Gisela Nyberg och Susanne Andermo haft ledande roller i arbetet med utvärderingen. Anslag för utvärderingen har erhållits från Hjärt-Lungfonden, Skandia Risk Hälsa, Karolinska Institutets fonder och Jerringfonden. 

Publikationer

Effectiveness of a Family Intervention to Increase Physical Activity in Disadvantaged Areas — A Healthy Generation, a Controlled Pilot Study, Gisela Nyberg, Susanne Andermo , Anja Nordenfelt ,Matthias Lidin, Mai-Lis Hellénius, International Journal of Environmental Research and Public Health, online 27 May 2020, doi: 10.3390/ijerph17113794.

Effectiveness of a family intervention on health-related quality of life–a healthy generation, a controlled pilot trial, Susanne Andermo, Mai-Lis Hellénius, Matthias Lidin, Ulrika Hedby, Anja Nordenfelt, Gisela Nyberg, BMC Public Health, 29 May 2020, doi: 10.1186/s12889-020-08895-z