Publicerad: 2024-03-18 16:34 | Uppdaterad: 2024-04-05 11:23

Ett lärorikt policy lab om vägen till ett politiskt beslut

En grupp människor sitter med ryggen mot kameran och tittar på en panel bestående av tre kvinnor och en moderator
Policy lab den 14 mars 2024 om hur en statlig utredning går till Foto: Åsa Svensson

Torsdagen den 14 mars arrangerades det fjärde policy labet i ordningen sedan starten i oktober 2023. Deltagarna fick följa med på den resa en statlig utredning tar, samt diskutera när och hur det passar bäst att man som forskare kommer med inspel. Det blev en lärorik stund där alla fick möjlighet att dela med sig av erfarenheter, ställa frågor och dra nytta av kompetens inom området, från både inom och utanför KI.

I förgrunden personer som sitter och tittar på en panel. Panelen består av tre kvinnor som sitter vid ett bord. Bredvid bordet står en moderator
Panelen på policy lab 14 mars 2024. Från vänster: moderator Anna Zorzet, Ingrid Petersson, Karin Schmekel, Maja Fjaestad Foto: Åsa Svensson

Policy lab arrangeras av en arbetsgrupp bestående av personer från Centrum för hälsokriser, Centre of Excellence for Sustainable Health och Kansliet för forskning och forskarutbildning. Det är ett forum för diskussion och lärande om relationen mellan forskning och beslutsfattande. Den 26 oktober i fjol hölls det första policy labet, som handlade om hur det svenska politiska systemet är uppbyggt, framför allt när det kommer till hälso- och sjukvårdspolitik, men även hur universitetens roll som myndigheter ser ut. Sedan följde ett mindre policy lab om den nya reformagendan för bistånd, samt ett där utredare från utredningen Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården presenterade sitt arbete

Hur går en statlig utredning till

Den 14 mars var det alltså dags för ett nytt policy lab, den här gången med fokus på hur en statlig utredning går till. Arbetsgruppen hade bjudit in Ingrid Petersson, som har lång erfarenhet från olika roller inom både offentlig och privat sektor. Hon har b. la. varit generaldirektör för forskningsrådet Formas och statssekreterare på Jordbruksdepartementet. Dessutom har hon lett flera statliga utredningar, nu senast Livsmedelsberedskap för en ny tid och En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering

Med avstamp i just utredningen om statlig forskningsfinansiering tog Ingrid med deltagarna på den resa en statlig utredning gör. Hon beskrev även varför vi gör utredningar, hur olika utredningar ser ut och hur arbetet går till. Eftersom utredningar många gånger tillsätts om breda, mer komplexa frågor, för att ompröva eller ändra riktning kring en samhällsfråga, så är det många med kunskap inom ämnet som vill komma med inspel, däribland forskare. Dessutom är KI, i egenskap av statligt universitet, en myndighet som ofta lämnar remissvar på utredningar. Därför kan det vara relevant att känna till hur utredningar går till, för att därigenom lära sig mer om hur, när och på vilket sätt inspel och remissvar kan nå fram på bästa sätt. 

Paneldiskussion med inblickar från förvaltning och politik

Efter Ingrids inledning följde ett panelsamtal, modererat av Anna Zorzet från Centrum för hälsokriser. Under samtalet svarade Ingrid, tillsammans med Karin Schmekel, tidigare kansliråd på Utbildningsdepartementet, numera enhetschef på Kansliet för forskning och forskarutbildning, samt Maja Fjaestad, tidigare statssekreterare på Socialdepartementet, numera expertkoordinator på Centrum för hälsokriser, på frågor från publiken. Frågorna varierade och många kom från personer med egna erfarenheter av att t ex skriva remissvar. Dessutom diskuterades hur man som forskare på bästa möjliga sätt kommer med inspel på statliga utredningar. Panelen delade generöst med sig av inblickar och erfarenheter från olika delar av den resa en statlig utredning gör, både sett utifrån politikers och opolitiska tjänstemäns perspektiv.

Kommande policy lab

Policy lab arrangeras regelbundet under terminstid. Håll utkik på Centrum för hälsokriser och/eller Centre of Excellence for Sustainable Health’s webbsidor och i KI-Nytt för information om nästa policy lab! Om du prenumererar på Centrum för hälsokrisers nyhetsbrev får du inbjudningar till policy lab direkt till din mejlkorg!