Publicerad: 2023-11-06 13:56 | Uppdaterad: 2024-04-05 12:44

Policy lab lockade till samtal om forskning och politik

Ett rum med människor som sitter runt små bord och tittar framåt mot en skärm där det visas en powerpoint presentation
Det första policy lab lockade många besökare Foto: Åsa Svensson

Salen i Biomedicum fylldes snabbt av intresserade KI-medarbetare, när Centre of Excellence for Sustainable Health och Centrum för hälsokriser hälsade välkomna till ett första policy lab den 26 oktober. Målet var att mötas för att samtala och lära sig mer om hur forskning kan påverka politik och samhälle. Fokus den här gången låg på hur det nationella svenska politiska systemet är uppbyggt kring hälso- och sjukvårdsfrågor och vilka vägar som finns för att nå in med inspel från universiteten.

En kvinna i svarta byxor och ljus top står framför en skärm som visar en powerpoint presentation
Maja Fjaestad presenterar på policy lab den 26 oktober 2023 Foto: Åsa Svensson

Centre of Excellence for Sustainable Health och Centrum för hälsokriser har båda en uttalande ambition att driva policyarbete inom deras respektive ämnesområde. I det arbetet har de märkt en tydlig vilja från många andra på KI att på liknande sätt nå ut med resultat av forskning och undervisning för att bidra till samhällsförbättringar och ge stöd i beslutsfattning. Dessutom finns det mycket kompetens och erfarenheter av policyarbete hos KI:s medarbetare, både från arbete som de gör på KI nu, men även erfarenheter från tidigare roller och anställningar. Sammantaget födde det tanken på att arrangera ett policy lab; för att samtala, utbyta erfarenheter och därigenom lära sig mer, om det som ofta kallas för universitetens tredje uppgift.  

Fokus på den svenska nationella styrningens uppbyggnad och beslut 

Den här gången låg fokus på hur det svenska politiska systemet är uppbyggt, framför allt när det kommer till hälso- och sjukvårdspolitik, men även hur universitetens roll som myndigheter ser ut. Två presentationer från KI-anknutna med stor erfarenhet av arbete inom policy och politik, beredde vägen för samtal och diskussioner. Först ut var Maja Fjaestad, som är anknuten till forskning på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) och expertkoordinator inom samhällspolitik och beredskap på Centrum för hälsokriser. Maja har lång erfarenhet av politiskt arbete, senast som statssekreterare på Socialdepartementet under covid-19-pandemin. Därefter presenterade Nina Viberg, forskare på Institutionen för global folkhälsa och projektkoordinator på Centre of Excellence for Sustainable Health. Nina har tidigare arbetat på b la, Myndigheten för vård och omsorgsanalys, och som handläggare för antimikrobiell resistens (AMR) och samordnare inom Regeringskansliet för frågor som berörde vaccin mot covid-19. 

Kvinna i mörk klänning står framför en skärm som visar en powerpoint presentation
Nina Viberg presenterar på policy lab den 26 oktober 2023 Foto: Åsa Svensson

Stort intresse och planer för kommande policy lab 

Intresset från KI:s medarbetare för att samlas och diskutera policy och påverkansarbete var så stort att det krävts ett lokalbyte för att alla som ville delta skulle få plats, och efteråt var det många som redan såg fram emot nästa tillfälle. Tanken är att policy labet den 26 oktober ska bli det första i en serie och att varje tillfälle har ett specifikt fokus. Förslag på teman som redan kommit in till arrangörerna är b. la. påverkansarbete på regionnivå, policyarbete globalt och gentemot EU, samt, att bjuda in olika aktuella utredningar och att använda policy labet som ett forum för att diskutera policyaspekter av aktuella händelser. 

Kommande policy lab kommer att aviseras i KI-kalendern på webben och på Centre of Excellence for Sustainable Health och Centrum för hälsokrisers webbsidor. Vill du få information direkt till din mejlbox är du välkommen att kontakta healthcrises@ki.se och lämna namn och mejladress.