Publicerad: 2022-10-11 10:41 | Uppdaterad: 2024-04-04 10:44

eHälsoverktyg som hjälper barn och gravida med övervikt

Marie Löf forskar om hur hälsa kan förbättras och övervikt minskas hos gravida och barn. Hon utvecklar appar som hjälper individen eller familjen att göra viktiga beteendeförändringar i fråga om kost och fysisk aktivitet.

Marie Löf
Marie Löf är professor i nutrition. Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Jag forskar för att förebygga sjukdom och främja hälsa under graviditet och barndom, kopplat till kost och fysisk aktivitet. Mer än var tionde svensk fyraåring har övervikt eller fetma, och bland svenska gravida kvinnor är andelen med övervikt och fetma omkring 40 procent. Från början forskade jag främst om riskfaktorer för övervikt/fetma. Idag är hälsoappar och andra digitala verktyg det dominerande spåret i min forskning.

När började du med appar?

– 2007, innan smartphones slagit igenom. Det var en helt annan värld än idag, vi var rätt ensamma om idén och kunde bli rejält ifrågasatta. Sedan har fältet formligen exploderat. Appar är ett fantastiskt sätt att nå ut, och ett bra komplement till de personliga mötena med mödrahälsovård och barnahälsovård. I en app kan vården ha mycket tät interaktion med patienten, vilket är gynnsamt när det när det handlar om något så svårt som att förändra beteenden i vardagen. En fördel är att det är lätt att anpassa appar för olika situationer, exempelvis olika språkversioner.

– Vi har sett att våra appar ger resultat. Familjer som får appen rapporter hälsosammare matvanor och mindre skärmtid. Föräldrarna känner sig också stärkta i sitt föräldraskap, vilket är viktigt. Kvinnor med övervikt eller fetma som använder vår app får en mer hälsosam viktökning under sin graviditet. Apparna får också höga betyg för användarvänlighet, och vi ser att de används mycket.”

Vad gör du mer?

– En viktig del är en pågående longitudinell studie av kost, vikt och aktivitet hos barn från fosterlivet till tonåren. De äldsta deltagarna fyller 15 år i år. Ett intressant fynd i den studien är att övervikt hos modern tycks vara en större riskfaktor för hög kroppsfetthalt hos döttrar än hos söner under barndomen. Jag leder också den svenska delen av studien SUNRISE, där forskare i fler än 30 länder undersöker 3–5 åringars fysiska aktivitet, skärmtid och hälsa.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2022”

Om Marie Löf

Professor i nutrition vid institutionen för biovetenskaper och näringslära

Marie Löf är född i Vimmerby 1971. Hon utbildade sig till nutritionist vid Stockholms universitet med examen 1997 och disputerade vid Linköpings universitet 2004. Samma år kom hon till KI där hon var postdoc fram till 2010. Från 2011 leder hon en forskargrupp vid institutionen för biovetenskaper och näringslära. 2007–2011 forskade hon även vid Linköpings universitet. Löf blev docent 2009. Hon erhöll en professur vid Linköpings universitet 2018. Hon har också utsetts till gästprofessor 2019–2025 vid Deakin University, Australien. Hon leder ett Forte/VR-finansierat forskningsprogram inom eHälsa.

Marie Löf har anställts som professor i nutrition vid Karolinska Institutet från 1 februari 2022.

Se en film om Marie Löf