Publicerad: 2021-03-19 15:41 | Uppdaterad: 2021-03-29 08:36

Diabetes Fridays - ny webinarie serie

SRP Diabetes organiserar en ny webinarie serie - "Diabetes Fridays" med internationellt erkända forskare inom området diabetes och metabolism, ofta kombinerat med en presentation av en intern forskare från KI eller UmU inom ett liknande forskningsområde.

Hittills har vi haft fyra uppskattade webinarier, nästa på tur är Fredagen 26 mars med  Matthias Blüher som talar om "Healthy obesity - a myth?" Se program for de kommande webinarierna som alla ges på engelska.

Webinarierna är öppna för alla, fritt att delta men registrering i förväg krävs.