Publicerad: 2020-09-02 08:53 | Uppdaterad: 2020-09-02 09:08

Dessa livsstilsval kan minska risken för kronisk njursjukdom

Kvinna springer i skogen
Foto: Getty Images

Aktiva livsstilsval som att äta mer grönsaker, ökad fysisk aktivitet och att sluta röka kan minska risken för att insjukna i en kronisk njursjukdom. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Griffith University i Australien som publiceras i Journal of the American Society of Nephrology.

Cirka 10 procent av världens befolkning lider av någon form av kronisk njursjukdom. Under 2017 beräknas drygt 1,2 miljoner människor ha avlidit som ett direkt resultat av sin njursjukdom, och ytterligare cirka 1,4 miljoner av de hjärt-kärlbesvär som orsakats av en nedsatt njurfunktion.

Trots dessa oroande siffor saknas det evidensbaserade riktlinjer för vilka livsstilsförändringar som kan minska risken att drabbas av kronisk njursjukdom. Dagens råd till patienter fokuserar ofta på hur man kan förebygga andra sjukdomar, såsom högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom, som anses vara viktiga orsaker till njurproblem.

Metaanalys av över 100 studier

Forskarna har genomfört en systematisk översiktsstudie och metaanalys av över 100 publicerade forskningsstudier för att undersöka vilka livsstilsförändringar som kan minska risken för att insjukna i en njursjukdom.

Jaimon Kelly
Jaimon Kelly, postdoktoral forskare vid Griffith University, foto: My Nutrition Clinic.

Studien omfattar mer än 2,5 miljoner friska människor från 16 olika länder. Särskilt sökte forskarna efter vilken inverkan kost, fysisk aktivitet, tobaksrökning och alkohol har på risken att få njurproblem.

– Vi upptäckte att livsstilsval spelar en stor roll och identifierade ett antal rekommendationer som kan förmedlas till friska personer som vill minska risken för att utveckla kronisk njursjukdom, säger Jaimon Kelly, postdoktoral forskare vid Griffith University.

Bland råden finns en kost med mer grönsaker, ett ökat intag av kalium, ökad fysisk aktivitet, minskad alkoholkonsumtion, minskat saltintag och att sluta röka. Följer man dessa rekommendationer kan man minska risken för kronisk njursjukdom med mellan 14 och 22 procent, enligt studien.

Kan underbygga folkhälsorekommendationer

Juan Jesus Carrero, portrait.
Professor Juan Jesus Carerro, Karolinska Institutet, foto: Stefan Zimmerman.

– I avsaknad av randomiserade interventionsstudier på området presenterar denna studie de bästa bevisen hittills kring vilka livsstilsval som kan hjälpa till att förebygga kronisk njursjukdom. Resultaten kan användas för att ta fram rekommendationer kring folkhälsan och användas vid diskussioner med patienter om att minska risken för njursjukdom, säger Juan Jesus Carrero, professor i epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Forskarna betonar att råden gäller för friska personer som löper risk för att utveckla njurproblem, och att de som redan lider av en njursjukdom ska följa andra livsstilsrekommendationer för att undvika onödig belastning på sina njurar.

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet och European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA).

Publikation

Modifiable lifestyle factors for primary prevention of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis,” Jaimon T Kelly, Guobin Su, La Zhang, Xindong Qin, Skye Marshall, Ailema Gonzalez-Ortiz, Catherine M Clase, Katrina L Campbell, Hong Xu, Juan-Jesus Carrero, Journal of the American Society of Nephrology, online September, 2020, doi: 10.1681/ASN.2020030384