Publicerad: 2022-03-01 13:21 | Uppdaterad: 2022-03-07 13:09

Avtal mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset ett viktigt steg för arbetet med precisionsmedicin

Rektor Ole Petter Ottersen skakar hand med Björn Zoega.
KI och KS sluter samarbetsavtal för att stärka samarbetet inom precisionsmedicin. Foto: Ulf Sirborn

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har stärkt samarbetet inom precisionsmedicin genom att inrätta Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) och nu slutit ett unikt samarbetsavtal.

Ett led i arbetet att överbrygga gränserna mellan det akademiska och vården har varit att ta fram ett samarbetsavtal mellan KI och sjukhuset. Avtalet underlättar och effektiviserar samarbetet samt tryggar kontinuitet i organisation och arbetssätt. Det finns redan ett utmärkt samarbete mellan KI och sjukhuset inom precisionsmedicin och tillämpas inom till exempel diagnosområdena cancer och sällsynta sjukdomar.

– Avtalet är ett viktigt steg för att formalisera det här samarbetet och permanenta de stora insatserna som Task force för precisionsmedicin har gjort över de senaste åren. På sikt kommer utvecklingen av precisionsmedicin leda till stora samhällsvinster genom förbättrat omhändertagande, minskat omsorgsbehov och kortare sjukskrivningar. Men framförallt innebär utvecklingen en vinst för patienter, som får mer exakta diagnoser och därmed en bättre medicinsk behandling. Det är också viktigt att inkludera prevention och rehabilitering i det här samarbetet kring precisionsmedicin, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet

PMCK, som är en del av Life Science strategin för Region Stockholm, inrättades i februari 2021 i syfte att snabbare implementera ny precisionsmedicinsk diagnostik och vård och är nu en del av sjukhuset i form av en strategisk utvecklingsenhet direkt under sjukhusdirektören. Avtalet gör det möjligt att dela resurser, infrastruktur och kompetens mellan sjukhuset och KI.

– Med avtalet kommer nu PMCK kunna vidareutveckla en modell som tar världsledande forskning till vårdens vardag och komma patienterna till godo. Nu har vi ännu en viktig del på plats så vi med full kraft kan driva arbetet med att implementera precisionsmedicin inom fler områden för patienterna, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

PMCK är en del av ett initiativ för accelererad implementering av precisionsmedicin (Task force) som leds av KI:s dekanus Nord, professor Anna Martling. Professor och överläkare Anna Wedell från Karolinska Universitetssjukhuset är föreståndare för PMCK.