Publicerad: 2020-11-24 12:45 | Uppdaterad: 2020-11-24 12:45

Avhandling utforskar viktiga aspekter som rör demens

Illustration av åldrande och demens: en svart siluett av en gammal man med käpp på en väg, ett stort träd och en klocka i bakgrunden.
Genrebild av Gerd Altmann, nerladdat från Pixabay. Foto: Public Domain

Hallå där Giulia Grande, doktorand vid Aging Research Center (ARC). Du kommer att försvara din avhandling med titeln "Development of dementia in older adults: the body-mind connection" den 11 december 2020. Kan du berätta vad den handlar om?

porträtt av Giulia Grande som står inomhus, med armarna i kors och ler mot kameran.
Giulia Grande, doktorand vid ARC. Foto: Stefan Zimmerman

I denna avhandling utforskar jag två av de viktigaste aspekterna som rör demens, det vill säga tidig förutsägelse och hur sjukdomen går att förebygga. Hittills har inga farmakologiska insatser visat sig vara effektiva för att bota demens, och därför anses identifiering av modifierbara riskfaktorer nuförtiden vara en prioritet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

‒ I de två första studierna fann vi att bedömningen av motorisk funktion hos individer med kognitiv svikt gör det möjligt att mer exakt och snabbt förutsäga framtida demens. Detta resultat stöddes av det faktum att snabb kognitions- och motorisk funktionsnedsättning hos äldre vuxna åtföljdes av en blandad och snabbt utvecklande hjärnapatologi.

‒ De två senaste studierna fokuserade på komorbiditeternas (samsjukligheternas) och luftföroreningars betydelse för risken att utveckla demens. Vi fann bland annat att äldre vuxna med neuropsykiatriska och hjärt- och kärlsjukdomar löpte större risk för att drabbas av sjukdomen.

‒ Intressant nog kan hjärt- och kärlsjukdomar vara av relevans när man förklarar sambandet mellan luftföroreningar och demens.

Hur kan denna nya kunskap bidra till förbättring av människors hälsa?

‒ Att vidare utforska förhållandet mellan kropps- och sinnesrelaterade tillstånd kan vara avgörande för att identifiera riskpopulationer och biomarkörer för begynnande demens, och därmed, för att främja vår förståelse av demens hos äldre vuxna.

Kommer du fortsätta att forska i framtiden? 

‒ Ja, absolut! Jag kommer definitivt att fortsätta forska inom demensområdet hos äldre vuxna!

Kontakt

Giulia Grande Postdoktor