Publicerad: 2019-09-16 10:36 | Uppdaterad: 2019-09-25 13:10

Avhandling om socioekonomiska skillnader i hälsa och dödlighet sent i livet

Titel: Socioeconomic influences on late-life health and mortality: exploring genetic and environmental interplay 

Porträtt på Malin Ericsson

Den 4 oktober 4 försvarar Malin Ericsson sin avhandling "Socioeconomic influences on late-life health and mortality : exploring genetic and environmental interplay". Som opponent kommer Professor Merete Osler från Department of Public Health vid University of Copenhagen. Malins handledare är Anna Dahl Aslan från Jönköpings universitet, Nancy Pedersen från MEB och Stefan Fors från ARC vid KI.

Syftet med avhandlingen var att öka förståelsen för socioekonomiska skillnader i hälsa och dödlighet sent i livet - med hjälp av genetiskt informativ data. Det svenska tvillingregistret (STR), olika statistiska metoder och familjebaserade analyser användes för att undersöka socioekonomiska influenser under livsloppet och hur dessa relaterar till kognitiv funktion, skörhet och dödlighet sent i livet.

Tid: 09:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Campus Solna

Kontakt

Gunilla Sonnebring Administratör