Publicerad: 2022-10-14 07:30 | Uppdaterad: 2022-10-14 07:46

Antikroppar biter sämre på ny omikronvariant

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images.

En studie från Karolinska Institutet visar att coronavirusvarianten BA.2.75.2, en undervariant av omikron, lättare tar sig förbi neutraliserande antikroppar i blodet och är motståndskraftig mot flera monoklonala antikroppsbehandlingar. Det innebär en ökad risk för sars-cov-2-smitta i vinter, såvida inte de nya uppdaterade bivalenta vaccinen kan stärka immuniteten hos befolkningen. Resultaten har publicerats i tidskriften The Lancet Infectious Diseases.

Ben Murrell
Ben Murrell. Foto: Johannes Frandsén.

– Även om antikroppsimmuniteten inte är helt borta, uppvisade BA.2.75.2 en mycket mer dramatisk resistens än tidigare varianter vi studerat, vilket till stor del drevs av två mutationer i ytproteinets receptor-bindande domän, säger studiens korresponderande författare Ben Murrell, biträdande lektor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet.

Studien visar att antikroppar hos 75 slumpmässigt utvalda blodgivare i Stockholm var bara cirka en sjättedel så effektiva på att neutralisera BA.2.75.2 jämfört med den nu dominerande varianten BA.5. Blodproverna togs vid tre tillfällen: I november i fjol innan omikron upptäcktes, i april efter en stor våg av infektioner i landet och i slutet av augusti till början på september efter att BA.5 blivit dominerande.

Endast en av de kliniskt tillgängliga monoklonala antikroppsbehandlingarna som testades, bebtelovimab, kunde effektivt neutralisera den nya varianten, enligt studien. Monoklonala antikroppar används som antivirala läkemedel för att behandla personer med hög risk för allvarlig covid-19.

BA.2.75.2 är en muterad version av en annan omikronvariant, BA.2.75. Sedan den upptäcktes tidigare i höstas har den spridit sig till flera länder men representerar än så länge fortfarande en minoritet av registrerade fall.

Risk för fler infektioner

– Vi vet nu att detta bara är en flera nya varianter med liknande mutationer som sannolikt kommer att dominera inom en snar framtid. Det innebär att vi kan förvänta oss att antalet infektioner kommer att öka i vinter, säger Ben Murrell.

Vissa osäkerheter kvarstår. Det är oklart om de nya varianterna kommer att leda till en ökning i sjukhusinläggningar. Och medan nuvarande vaccin generellt haft en skyddande effekt mot svår sjukdom vid omikroninfektion så saknas det fortfarande data på hur bra de uppdaterade covidvaccinen skyddar mot de allra senaste varianterna.

– Vi förväntar oss att de kommer att hjälpa till, men vi vet inte med hur mycket, säger Ben Murrell.  

Studien genomfördes i samarbete med forskare vid ETH Zürich i Schweiz och Imperial College London i Storbritannien.

Forskningen finansierades av SciLifeLab, Erling-Perssons stiftelse och EU:s Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram. Daniel J. Sheward, Gunilla B. Karlsson Hedestam och Ben Murrell har immateriella rättigheter förknippade med antikroppar som neutraliserar omikronvarianter.

Publikation

Omicron sublineage BA.2.75.2 exhibits extensive escape from neutralising antibodies.” Daniel J. Sheward, Changil Kim, Julian Fischbach, Kenta Sato, Sandra Muschiol, Roy A. Ehling, Niklas K. Björkström, Gunilla B. Karlsson Hedestam, Sai T. Reddy, Jan Albert, Thomas P. Peacock, Ben Murrell, The Lancet Infectious Diseases, correspondence, online 13 oktober, 2022, doi: 10.1016/S1473-3099(22)00663-6