Publicerad: 2017-08-25 10:49 | Uppdaterad: 2017-08-30 13:31

Antiinflammatoriska läkemedel kan hämma muskeltillväxt

Långvarigt intag av receptfria antiinflammatoriska läkemedel kan hämma muskeltillväxten hos unga, friska individer i samband med styrketräning. Det visar ny forskning publicerad i Acta Physiologica där forskare vid Karolinska Institutet studerat hur ibuprofen (Ipren) påverkar musklerna.

De flesta lättare värk- och febernedsättande receptfria preparat, bortsett från paracetamol, är antiinflammatoriska läkemedel av typen NSAID (non steroidal anti-inflammatory drugs). Dessa tillhör de mest konsumerade läkemedlen i världen och har gemensamt att de hämmar så kallade COX-enzymer.

I den aktuella studien randomiserades friska 18–35-åriga män och kvinnor till att inta antingen en relativt hög dos NSAID (1 200 mg ibuprofen/Ipren, vilket är en normal dygnsdos) eller en låg dos NSAID (75 mg acetylsalicylsyra/Trombyl) dagligen i åtta veckor. Under samma period genomförde försökspersonerna övervakad styrketräning för lårmusklerna två till tre gånger per vecka. Sedan mättes bland annat muskeltillväxt, muskelstyrka och antiinflammatoriska markörer i musklerna.

Antiinflammatoriska läkemedel vanliga inom elitidrott

Efter åtta veckor hade de försökspersoner som fått låga doser acetylsalicylsyra fått ungefär dubbelt så stor muskelvolymökning enligt mätningar med magnetisk resonanstomografi jämfört med de personer som fått höga doser ibuprofen.

– Resultaten är högintressanta eftersom intaget av antiinflammatoriska läkemedel är väldigt stort över hela världen, och inte minst bland elitidrottare och motionärer. Vi valde att titta på effekten av ibuprofen eftersom det är ett av de mest välstuderade antiinflammatoriska läkemedlen på marknaden, men vi tror att alla typer av receptfria NSAID-preparat i höga doser påverkar musklerna på liknande sätt, säger Tommy Lundberg, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet och huvudansvarig för studien.

Även muskelstyrkan påverkades negativt av höga doser antiinflammatoriska läkemedel, men inte lika påtagligt. Analyser av muskelbiopsier visade att klassiska markörer för inflammation var hämmade i musklerna hos de försökspersoner som fått ibuprofen.

Kan ha annan effekt på äldre individer

– Det här tyder på att muskelns inflammationsprocesser i samband med styrketräning är gynnsamma för den långsiktiga uppbyggningen av ny muskelmassa, åtminstone hos unga personer. Våra resultat antyder att unga individer som styrketränar för att öka muskelmassan och bli starkare bör undvika regelbundet intag av höga doser antiinflammatoriska läkemedel, säger Tommy Lundberg.

Resultaten går delvis emot resultat från studier på äldre populationer som har indikerat att antiinflammatoriska läkemedel kan skydda mot åldersrelaterad förlust av muskelmassa. Forskarna tror därför att mekanismerna för reglering av muskelmassa skiljer sig mellan gamla och unga individer.

Studien finansierades av Centrum för idrottsforskning, Stiftelsen Lars Hiertas Minne och Vetenskapsrådet.

Publikation

Mats Lilja, Mirko Mandić, William Apró, Michael Melin, Karl Olsson, Staffan Rosenborg, Thomas Gustafsson, Tommy R Lundberg. ”High-doses of anti-inflammatory drugs compromise muscle strength and hypertrophic adaptations to resistance training in young adults”. Acta Physiologica, online 21 augusti 2017. doi: 10.1111/apha.12948