Publicerad: 2008-11-18 08:00 | Uppdaterad: 2016-02-25 13:59

Aktiv livsstil bakom massajers skydd mot hjärt-kärlsjukdom

Forskare har länge förbryllats över hur massajer kan undkomma hjärt-kärlsjukdom trots att deras kost är mycket rik på animaliskt fett. Nu visar en studie att hemligheten kan ligga i ett flitigt promenerande.

Det finns starka bevis för att ett stort intag av mättade animaliska fetter medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Många forskare har därför förvånats över att massajer som lever som nomader i Kenya och Tanzania mycket sällan drabbas av hjärt-kärlsjukdom, trots att deras kost är mycket rik på animaliska fetter och fattig på kolhydrater.

Detta faktum, som har varit känt för forskare i 40 års tid, har lett till spekulationer om att massajerna är genetiskt skyddade mot hjärt-kärlsjukdom. Nu talar en unik studie, utförd av forskaren Julia Mbalilaki i samarbete med forskare från Norge och Tanzania, för att förklaringen snarare ligger i massajernas aktiva livsstil.

Resultaten bygger på undersökningar av livsstil, kost och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos 985 medelålders män och kvinnor i Tanzania, varav 130 var massajer, 371 bönder och 484 storstadsbor. I linje med tidigare studier visar resultaten att massajernas kost var rikare på animaliskt fett jämfört med böndernas och stadsbornas kost. Samtidigt hade massajerna den lägsta kardiovaskulära risken, det vill säga den lägsta kroppsvikten, det lägsta midjemåttet och det lägsta blodtrycket i kombination med en gynnsam blodfettbild.

Hög nivå av fysisk aktivitet

Utmärkande för massajernas livsstil var också en mycket hög nivå av fysisk aktivitet. Massajerna gjorde av med 2500 kilokalorier per dag mer än basalbehovet, jämfört med 1500 kilokalorier per dag hos bönder och 891 kilokalorier per dag hos stadsbor. Enligt forskarna skulle de flesta västerlänningar behöva gå ungefär 2 mil om dagen för att uppnå en energiförbrukning som motsvarar massajernas.

Forskarna tror att massajerna skyddas av sin höga fysiska aktivitet och inte av någon okänd genetisk faktor.

– Det här är första gången riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom kartläggs hos massajer. Med tanke på att de rör sig extremt mycket framstår det inte längre som konstigt att massajer får litet midjemått och bra blodfettsbild, trots mängden animaliskt fett i kosten, säger Julia Mbalilaki.

Forskningsledare har varit professor Mai-Lis Hellénius, Karolinska Institutet.

Publikation

Daily energy expenditure and cardiovascular risk in Masai, rural and urban Bantu Tanzanians.
Mbalilaki J, Masesa Z, Strømme S, Høstmark A, Sundquist J, Wändell P, et al
Br J Sports Med 2010 Feb;44(2):121-6