Publicerad: 2021-11-01 10:34 | Uppdaterad: 2021-11-01 10:55

20 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till forskare vid MMK

Analysis, laboratory work

Stort grattis till de fem forskare vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi som beviljades anslag vid Vetenskapsrådets utdelning inom området Medicin och hälsa den 28 oktober 2021.

Olof Akre, forskargrupp Urologi

Tilldelas 2,4 miljoner kronor under perioden 2022-2024 för forskningsprojektet "Samband mellan nedre urinvägssymptom och psykiatriska sjukdomar hos barn och ungdomar".

Jana de Boniface, forskargrupp Bröstkirurgi

Tilldelas 5,2 miljoner kronor under perioden 2022-2025 för forskningsprojektet "Överlevnad och axillrecidiv efter sentinel node-positiv bröstcancer utan kompletterande axillutrymning - den randomiserade SENOMAC studien"

Ulf Hedin, forskargrupp Kärlkirurgi

Tilldelas 4,8 miljoner kronor under perioden 2022-2025 för forskningsprojektet "Instabil ateroskleros: från patient till molekyl till patient".

Lisa Juntti-Berggren, forskargrupp Signaltransduktion

Tilldelas 2,4 miljoner kronor under perioden 2022-2024 för forskningsprojektet "Betydelsen av apolipoprotein CIII för humana pankreas öar och relationen till komorbiditeter".

Ann Nordgren, forskargrupp Sällsynta diagnoser

Tilldelas 5,2 miljoner kronor under perioden 2021-2025 för forskningsprojektet "Medfödda genetiska faktorers betydelse för barncancer"