Publicerad: 2023-11-17 17:12 | Uppdaterad: 2023-11-23 17:13

Volker Lauschke får Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag

Fett ackumulerat i leverceller
Fett ackumulerat i leverceller. Foto: Getty Images.

KI-forskaren Volker Lauschke har mottagit Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag för forskningsprojektet "Modulering av vävnadskommunikation för att bekämpa alkoholfri fettleversjukdom" om den svåra leversjukdomen NASH. Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag motsvarar 7,4 miljoner över fem år. Det är femte gången som Volker Lauschke tilldelas medel från Vetenskapsrådet.

Vad är det övergripande målet med din forskning? 

Volker Lauschke
Volker Lauschke. Foto: Privat.

– Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) är en vanlig leversjukdom som påverkar upp till 2–6 procent av den allmänna befolkningen och 15-40 procent av överviktiga personer. NASH kännetecknas av fettlever, kronisk inflammation och skador på leverceller och har potential att övergå till levercirros och levercancer. Trots omfattande ansträngningar finns det för närvarande ingen godkänd behandling för NASH, säger Volker Lauschke, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. 

– I forskningsprojektet kommer vi att integrera ex vivo-vävnandsmodeller från lever, bukspottkörtel, skelettmuskulatur och fett för att kartlägga samspel i metabola sjukdomar och identifiera nya endokrina signaler som bidrar till NASH etiologi och progression. 

– Vi kommer också att använda plattformen för att screena kemogenomiska bibliotek och identifiera föreningar som aktiverar friska signaler respektive hämmar sjukdomssignaler. Projektet ger alltså ett nytt perspektiv på NASH som en komplex patologi orsakad av dysreglerade vävnadsinteraktioner och dess sjukdomsmekanismer, vilka försummas av nuvarande läkemedelsutvecklingsprogram, för att slutligen utveckla effektiva behandlingar. 

Hur kommer anslaget att användas? 

– Konsolideringsbidraget kommer att stödja framsteg inom tre områden. Dels för vidareutveckling av organotypiska och mikrofysiologiska primära mänskliga vävnadsmodeller. Men också för omfattande kartläggning av vävnadsspecifika molekylära signaturer vid metabol hälsa och sjukdom. Samt för kemisk screening för att utveckla läkemedelskandidater mot identifierade mål.