Publicerad: 2022-12-02 14:19 | Uppdaterad: 2022-12-02 17:47

Varför kan man inte kittla sig själv?

illustration fjäder som kittlar fotsula
Forskning vid Kilteni Laboratory. Bild: Konstantina Kilteni

Svaret är inte bara kul att veta. Det ger också ledtrådar till mekanismerna bakom schizofreni, förklarar Konstantina Kilteni, forskare vid institutionen för neurovetenskap.

Personalporträtt Biomedicum
Konstantina Kilteni tar kittling på allvar. Foto: Johannes Frandsén

Text: Ola Danielsson för Medicinsk Vetenskap nr 4, 2022

Hej Konstantina Kilteni, kan du förklara varför det är svårt att kittla sig själv?

- Det beror på att hjärnan kan förutse och undertrycka de sensoriska effekterna av kroppens egna rörelser. När vi till exempel sträcker oss efter ett föremål förutser hjärnan hur beröringen kommer att kännas. Men om en annan person rör vid oss, eller om en spindel kryper på armen, så kan inte hjärnan förutspå vad som kommer att hända utifrån de egna rörelserna, och då känner vi att det kittlas mer.

Varför är fenomenet viktigt att studera?

- Det ger oss tillgång till mekanismen som hjärnan använder för att skilja mellan signaler från den egna kroppen och signaler som kommer utifrån. Det kan vara kliniskt intressant, då vi exempelvis vet att personer med schizofreni har svårt att skilja mellan sensationer som genereras av den egna kroppen från sensationer som genereras av andra personer. En möjlig förklaring till de röster som en del personer med schizofreni hör är att hjärnan tolkar egna tankar som om det vore någon annans röst. De har faktiskt också lättare att kittla sig själva jämfört med friska kontrollpersoner.

Du arbetar på ett ”touch and tickle”-laboratorium. Vad gör ni där?

- Vi gör experiment på friska personer där de får ange hur intensiv eller kittlig beröring känns beroende på om den kommer från den personen själv, från en maskin eller en annan person. Vi använder till exempel robotar som kan generera beröring på olika delar av kroppen, och låter försökspersonerna beskriva hur det känns jämfört med om personen styr roboten själv. Vi gör också studier med hjärnavbildning för att ta reda på vilka delar av hjärnan som skiljer mellan beröring från den egna kroppen och extern beröring.

Vad har ni kommit fram till?

- Vi har nyligen upptäckt att även friska personer med vissa personlighetsdrag som liknar de kliniska symtomen vid schizofreni har minskad förmåga i våra tester att förutspå hur självgenerade rörelser kommer att kännas. Det skulle kunna innebära en ökad risk för schizofreni, men det krävs mer forskning för att bekräfta det.   

Varför skrattar man när man blir kittlad? Det känns ju egentligen rätt obehagligt.

- Det är en intressant fråga som vi inte vet svaret på. Typiskt sett försöker den som blir kittlad dra sig undan från det som kittlar, samtidigt som hen skrattar som om det vore njutningsfullt. Men många tycker egentligen att det känns obehagligt. Det har föreslagits att skrattet när vi blir kittlade är en nervös reflex som skiljer sig från skrattet när vi exempelvis hör ett skämt. Det här är inte helt klarlagt, men det rör sig troligen om två olika reaktioner.