Publicerad: 2022-09-20 16:40 | Uppdaterad: 2022-09-20 16:40

Gonçalo Castelo-Branco får Hans Wigzells Forskningsstiftelses vetenskapspris

Hans Wigzells Forskningsstiftelse delade den 16 september ut sitt årliga vetenskapliga pris till Gonçalo Castelo-Branco. Han får priset på 925 000 kr för sin viktiga forskning rörande oligodendrocyter – celler vilka spelar viktiga roller i hur människans hjärna utvecklas och fungerar, såväl vid hälsa som sjukdom.

Professor Castelo-Brancos forskning rör den viktiga celltypen oligodendrocyter i vårt centrala nervsystem, det vill säga hjärnan.


I sin forskning har Gonçalo Castelo-Branco visat hur en cells DNA kan styras för att cellen skall utvecklas till just en oligodendrocyt. Vidare att dessa celler har en avgörande roll i hur myelin, den isolerande substansen kring vissa nervceller, i hjärnan produceras. Hans forskning har redan hjälpt till genom bättre förståelse av sjukdomsprocessen vid multipel skleros (MS) och kan förhoppningsvis även leda till förbättrad terapi mot denna svåra sjukdom.
Rhenman & Partners Asset Management är initiativtagare och stiftare av forskningsstiftelsen.

Om Hans Wigzells Forskningsstiftelse

Stiftelsen ska främja sitt syfte att stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom det medicinska området framförallt genom att dela ut stipendier och andra bidrag. Stiftelsen får också arrangera och/eller stödja seminarier och konferenser. Stiftelsens styrelse består av Olle Stenman (ordförande), Dan Hoflund och Magnus Carlsson.