Publicerad: 2023-05-23 12:08 | Uppdaterad: 2023-05-23 14:14

En resa genom hjärnan - ett initiativ för att öka allmänhetens medvetenhet om hjärnforskning på KI

avbildning av genomskuren hjärnmodell med färgade områden som beskriver vad som är vad.
Hjärnpussel. Foto: Johanna Mayer

Mellan den 13 och 19 mars 2023 tog forskare inom neurovetenskap runt om i världen initiativ till att belysa vikten av hjärnvetenskap, som en del av "Brain Awareness Week". Strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) vid Karolinska Institutet, tog tillfället i akt att initiera ett återkommande evenemang för att väcka entusiasm och öka medvetenheten om neurovetenskaplig forskning, som ett led av den globala kampanjen.

Om du hade vägarna förbi Karolinska Institutet (KI) och BioClinicum på Solnavägen den 18 mars hörde du säkert surret från närmare 300 deltagare som minglade med våra forskare!

Doktorander, postdoktorer och forskare vid KI engagerade sig i hjärnmässan En resa genom hjärnan och bjöd på både praktiska demonstrationer, spel och experiment.

Cecilia Odlind, chefredaktör för tidskriften Medicinsk Vetenskap och en av programledarna för KI:s podcast Medicinvetarna, agerade moderator vid symposiet som ägde rum under den fullspäckade dagen.

Närbild på mikroskop
Mikroskop vid en av demostationerna under En resa genom hjärnan-dagen. Foto: Johanna Mayer

Föreläsningar, frågor och svar

Experter inom neurovetenskap informerade besökare om ett brett spektrum av ämnen under fem olika föreläsningar, som även inkluderade en frågestund.

Karin Jensen, från institutionen för klinisk neurovetenskap, berättade om "Hur Placeboeffekten fungerar" och Christian Rück, från samma institution, höll en föreläsning med titeln "Olyckliga i paradiset – diagnosen i vår tid". Jens Hjerling-Leffler, från institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, berörde "Schizofreni och hjärnans byggstenar", Nitya Jayaram-Lindström, från institutionen för klinisk neurovetenskap, talade om "Vetenskapen bakom förlust av kontroll" och Arvid Guterstam, även han från samma institution, förklarade "hur vår hjärna uppfattar andras blickar".

Demostationer

Våra demostationer blev en succé! Vi är oerhört tacksamma för att Matti Nikkola, från institutionen för cell- och molekylärbiologi, lät oss låna del av labbet, olika läromedel och anslagstavlor som används i andra utåtriktade aktiviteter, som till exempel Berättarministeriet, som han är med och samordnar för KI:s räkning.

Vid "Backyard brains"-ståndet kunde besökaren prova neuroproteser och tvinga en kompis arm att röra sig, uppskatta mönstret och ljuden av sin muskelpotential med hjälp av en "muskel-spiker"-låda. För de mer tävlingsinriktade fanns "THE CLAW", en robotklo med vilken besökaren kunde tävla i att utföra olika uppgifter. Bakom backyard brains står ett hårt arbetande team av volontärer som förberett och tagit fram olika inlärningsupplevelser för besökarna: Marta Graziano, Marina Slashcheva, Clarissa Anna Pisano, Birte Schmid, Vilma Alanko, Liesbeth Voorbraeck, Radhashree Sharma, Josep Carbonell Roig, Ayu Tamaki och StratNeuro styrelseledamot Emanuela Santini.

Vid "Siktet inställt på balans"-stationen förklarade Esra Öncel, Josephine Nilsson och Wouter Jongeneel hur okulomotorisk funktion och binokulärt seende påverkar mänsklig uppfattning. Deltagarna fick möjlighet att testa sin balans i virtual reality-assisterade utmaningar.

Johanna Mayer, Makoto Shimozawa och Delia Denisa Dunca visade delar av musens- och den mänskliga hjärnan under mikroskop och Pierre Fontanel och Laurence Picton lät besökare virtuellt utforska nervsystemet i en zebrafisk vid "Titta inuti hjärnan"-stationen.

Det var inte enbart besökarnas balans utan även deras mentala tillstånd som testades vid "Mentalt tillstånd och minnestest"-stationen, där de fick genomföra olika minnestester, under ledning av Hong Xu och Yuxi Zhou.

Vid stationen "Genitik och huvudvärk" uppmuntrade Felicia Jennysdotter Olofsgård och Christina Christodoulopou både unga och äldre besökare att utföra rutinexperiment som ofta används i forskning kring genetisk klusterhuvudvärk. De informerade även om de senaste upptäckterna inom området.

Anna Canal Garcia, Blanca Zufiria Gerbolés, Mite Mijalkov, Jiawei Sun och StratNeuros adjungerade styrelseledamot Joana Pereira gav en introduktion till strukturell och funktionell magnetisk resonanstomografi (MRT) och hur metoden används för att studera hjärnans konnektivitet, genom demonstrationen "BRAPH2: Interaktion med olika hjärnnätverk".

Sebastian Blomé och Livia Rühr visade innebörden bakom "Pavloviansk smärta" och hur lätt det är att lura hjärnan genom att utlösa känslomässiga reaktioner.

Slutligen kom även Kalicharan Patra, forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på KI samt vid Stockholms universitet, för att presentera en bok han illustrerat, med titeln "Hur fungerar hjärnan?", skriven av Klas Kulander, professor i neurovetenskap vid Uppsala universitet, och ordförande för Svenska Sällskapet för Neurovetenskap.

Esra Öncel tillsammans med en ung besökare som har VR-glasögon på sig och få testa sin balans i olika utmaningar.
Bildgalleri
+ 7 images

Swedish Society for Neuroscience – SSFN

Åsa Konradsson Geuken, docent vid Uppsala universitet och tillträdande ordförande för SSFN (Svenska Sällskapet för Neurovetenskap), besökte oss och informerade besökare och forskare om verksamheten.

Julia Spielbauer står vid sidan av en affisch med information om NeurotechEU
Julia Spielbauer vid NeurotechEU-poster. Foto: Johanna Mayer

NeurotechEU

Julia Spielbauer informerade besökarna om NeurotechEU, European University of Brain and Technology, där Karolinska Institutet är en av alliansmedlemmarna.

gruppbild vid BRAPH2 stationen som visar på interaktionen mellan olika hjärnnätverk.
Från vänster till höger: Mite Mijalkov, Anna Canal Garcia och Blanca Zufiria Gerbolés. Foto: Johanna Mayer

En resa genom hjärnan var ett viktigt och lyckat tillfälle att inspirera nästa generations forskare och informera allmänheten om vikten av hjärnforskning inom hälsa och sjukdom.

Vi hoppas att vi ses 2024!

Text av Julia Spielbauer och Vasco Sousa. Översättning Lotte Brandt.

Organisatörer

En resa genom hjärnan planerades och genomfördes av Vasco Sousa, Johanna Mayer, Anna Canal Garcia, Marta Graziano, Marina Slashcheva och Julia Spielbauer.