Publicerad: 2022-12-02 17:00 | Uppdaterad: 2022-12-02 17:25

Vanliga immunceller kan förhindra läkning av tarmen

Illustration: Villablanca lab
Vid kronisk inflammation i tjocktarmen ökar antalet B-celler kraftigt, vilket förhindrar interaktionen mellan stromaceller och epitelceller som krävs för att vävnaden ska läka. Illustration: Villablanca lab

B-celler är avgörande för att vårt immunförsvar ska fungera, men nu visar forskare vid Karolinska Institutet att dessa immunceller ibland gör mer skada än nytta. Vid kronisk inflammation i tjocktarmen ökar nämligen B-cellerna kraftigt i antal vilket förhindrar läkning av vävnaden. Fynden som presenteras i tidskriften Immunity kan få betydelse för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.

B-celler är vita blodkroppar som har en viktig funktion i vårt immunförsvar, bland annat genom att producera antikroppar som bekämpar bakterier och virus. Tidigare forskning har visat att personer med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, har många fler B-celler i tarmen än friska individer. Det har därför föreslagits att B-celler kanske kan påverka dessa sjukdomars svårighetsgrad. Forskare vid Karolinska Institutet har nu försökt ta reda på om, och i så fall hur, B-celler bidrar till IBD.

Ökar kraftigt under läkningsprocessen

Villablanca Research group
Villablancas forskargrupp med Eduardo Villablanca i mitten

– Vi har kunnat visa att antalet B-celler ökar kraftigt under läkningsprocessen av tjocktarmen efter skada och att dessa celler mestadels ansamlas i områden med allvarlig skada. Detta förhindrar i sin tur interaktionen mellan två andra celltyper, stromaceller och epitelceller, som krävs för att vävnaden ska läka, säger Eduardo Villablanca, docent vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, som lett studien.

Forskarna studerade möss med IBD-liknande tillstånd och vävnad från patienter med ulcerös kolit. De använde en rad olika metoder för att analysera olika cellpopulationer, med särskilt fokus på hur B-celler påverkar läkningen av tarmens slemhinna. Möss som helt saknade B-celler återhämtade sig mycket snabbare efter skada på tarmen jämfört med vanliga möss. Fyndet att B-cellerna verkar göra mer skada än nytta vid inflammation i tjocktarmen kan få betydelse för behandling av IBD.

Läkemedel som påverkar B-cellerna

– Det finns redan godkända läkemedel som påverkar B-cellssvaret och som används vid andra sjukdomstillstånd. Vi vill nu gå vidare och testa om dessa skulle kunna fungera även vid IBD. Vi behöver också ta reda på om ansamlingen av B-celler kan ha en gynnsam effekt på lång sikt, till exempel genom att förändra sammansättningen av bakterier i mag-tarmkanalen, säger Gustavo Monasterio, postdok i Villablancas forskargrupp vid Karolinska Institutet och en av huvudförfattarna.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (Wallenberg Academy Fellow-programmet) och den tyska forskningsstiftelsen DFG. Eduardo Villablanca har fått forskningsanslag från läkemedelsbolaget F. Hoffmann-La Roche och medförfattaren Camilla Engblom är vetenskaplig konsult för bioteknikföretaget 10X Genomics Inc. Julio Saez-Rodriguez får finansiering från Glaxo Smith Kline och Sanofi samt konsultarvoden från Travere Therapeutics.

Publikation

”B cell expansion hinders the stroma-epithelium regenerative crosstalk during mucosal healing”. Annika Frede, Paulo Czarnewski, Gustavo Monasterio, Kumar P. Tripathi, David A Bejarano, Ricardo O. Ramirez Flores, Chiara Sorini, Ludvig Larsson, Xinxin Luo, Laura Geerlings, Claudio Novella-Rausell, Chiara Zagami, Raoul Kuiper, Rodrigo A Morales, Francisca Castillo, Matthew Hunt, Livia Lacerda Mariano, Yue O. O. Hu, Camilla Engblom, Ana-Maria Lennon-Dumenil, Romy Mittenzwei, Nadine Hövelmeyer, Joakim Lundeberg, Julio Saez-Rodriguez, Andreas Schlitzer, Srustidhar Das, Eduardo J. Villablanca. Immunity, online 2 december 2022, doi: 10.1016/j.immuni.2022.11.002.