Publicerad: 2023-01-31 20:00 | Uppdaterad: 2023-02-03 12:40

Vanlig hjärtmedicin kopplas till minskad risk att begå våldsbrott

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Betablockerare, som vanligen används för att behandla hjärtsjukdomar och högt blodtryck, kan kopplas till minskad risk att begå våldsbrott. Det visar en ny registerstudie från Karolinska Institutet och University of Oxford som publicerats i tidskriften PLOS Medicine.

Betablockerare sänker blodtrycket genom att blockera effekten av hormoner som adrenalin. Medicinen används för att behandla flera olika tillstånd inklusive högt blodtryck, hjärt-kärlhändelser, hjärtsvikt och ångest. Den har även föreslagits fungera för klinisk depression och aggression, men vissa studier har funnit en koppling till ökad självmordsbenägenhet och resultaten är motstridiga.

I den aktuella studien har forskarna undersökt sambandet mellan betablockerare och sjukhusinläggning för psykisk ohälsa, självmordsbenägenhet, självmord och anmälningar för våldsbrott. De studerade 1,4 miljoner individer i Sverige och jämförde perioder med och utan betablockerare hos samma individ under en åttaårsperiod (2006-2013). På så vis kunde forskarna kontrollera för faktorer som kan påverka sambanden, som genetik eller sjukdomshistoria.

Perioder med medicinering var förknippade med 13 procent lägre risk att bli åtalad för våldsbrott. Eftersom det är en observationsstudie bör slutsatser om orsakssamband tolkas med försiktighet.

Ett sätt att hantera aggression

Yasmina Molero. Foto: Niklas Samuelson

– Om resultaten bekräftas i andra studier, inklusive randomiserade kontrollerade studier, kan betablockerare övervägas som ett sätt att hantera aggression hos individer med psykiatriska diagnoser, säger Yasmina Molero, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap och institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Användning av betablockerare var också kopplad till åtta procent lägre risk för sjukhusvistelse på grund av psykisk ohälsa och åtta procent ökad risk att bli behandlad för självmordsbenägenhet eller dö i självmord. Dessa samband var dock inkonsekventa.

– Risken för sjukhusvistelse och självmordsbenägenhet varierade beroende på psykiatrisk diagnos och tidigare psykiska problem, men också på svårighetsgraden och typen av hjärtproblem som betablockerarna användes för att behandla. Det tyder på att det inte finns några kopplingar mellan betablockerare och dessa utfall, säger Yasmina Molero.

Hjärtproblem är förknippade med depression

Tidigare forskning har kopplat allvarliga hjärthändelser till en ökad risk för depression och självmord. Det kan tyda på att de psykiska besvären och andra funktionsnedsättningar som är förknippade med allvarliga hjärtproblem, snarare än behandlingen med betablockerare, ökar risken för allvarlig psykisk ohälsa, enligt forskarna.

Studien finansierades av Wellcome Trust, Forte, American Foundation for Suicide Prevention och Karolinska Institutets fonder. Medförfattaren Henrik Larsson har fått anslag från Shire Pharmaceuticals, talararvoden från Medice, Shire/Takeda Pharmaceuticals och Evolan Pharma samt sponsring för en konferens om adhd från Shire/Takeda Pharmaceuticals, allt utanför den aktuella studien.

Publikation

“Associations between β-blockers and psychiatric and behavioural outcomes: A population-based cohort study of 1.4 million individuals in Sweden”. Yasmina Molero, Sam Kaddoura, Ralf Kuja-Halkola, Henrik Larsson, Paul Lichtenstein, Brian M. D’Onofrio, Seena Fazel. PLOS Medicine, online 31 januari 2023, doi: 10.1371/journal.pmed.1004164.